Zorgprogramma

Ons zorgprogramma ouderenzorg is zorgvuldig ontwikkeld. U vindt het in z'n geheel als bijlage onderaan deze pagina. U kunt het zorgprogramma ook hier downloaden.

Zorgprogramma in onderdelen

Wilt u juist alleen een bepaald onderdeel van het zorgprogramma inzien en niet het hele document doorlopen? Kijk dan in onderstaande lijst. De lijst omvat alle onderdelen van het zorgprogramma, met daarbij een benkopte beschrijving van de inhoud.

Onderdelen:

Hier staat in het algemeen informatie over de vergrijzing, kwetsbaarheid bij ouderen en hoe de ouderenzorg georganiseerd is.

Hier staat in uitgelegd wat het zorgprogramma Ouderenzorg van OCE Nijmegen inhoudt (doel – definitie kwetsbaarheid – doelgroep).

Hier staat het stroomschema met de opbouw van het zorgprogramma en Module 0: opsporen van kwetsbare ouderen.

Hier staat uitgelegd met welke methodiek bepaald kan worden welke oudere kwetsbaar is en welke niet.

Met dit instrument wordt bepaald wie kwetsbaar is en wie niet.

Hier staat uitgelegd welke aanpak past bij ouderen die niet kwetsbaar zijn.

Hier staat uitgelegd over welke ouderen het gaat die wel kwetsbaar zijn, maar geen complexe zorgsituatie hebben en welke aanpak daarbij past

Hier staat uitgelegd welke zorg past bij kwetsbare ouderen met een complexe zorgsituatie.

Hier wordt beschreven hoe samengewerkt kan worden binnen de keten tav ouderenzorg in het kader van de extramuralisering. Het gaat over de samenwerking vanuit het verzorgingshuis, ikv transferzorg, het (wijk)netwerk, de rol van de huisartsenpraktijk of SWV en de verschillende vormen van samenwerking. 

Hier zijn de aanvullende testen beschreven die van zin kunnen zijn bij het in kaart brengen van kwetsbaarheid bij ouderen. 

Over welke doelgroepen hebben we het bij lage gezondheidsvaardigheden, hoe ze te herkennen en wat zijn communicatiestrategieën om de groep te benaderen?

Hier staan de prevalentie, incidentie, prognose en risicofactoren voor dementie beschreven. Tevens de diagnostiek, zorgverlening, samenwerking en het zorgpad dementie.

Hier staat aan welke kwaliteitseisen de verschillende beroepsgroepen moeten voldoen om de zorg van het zorgprogramma Ouderen op de juiste manier te kunnen leveren.

Hier vindt u beknopte informatie over de Programma Advies Groep en hoe de ondersteuning vanuit OCE Nijmegen eruit ziet.

 Hier staat implementatie van het zorgprogramma beschreven als ook de samenwerking met DementieNet 

 Hierin staat hoe de ICT-ondersteuning voor het zorgprogramma Ouderenzorg geregeld is (VIPLive).

Hierin staan de gebruikte afkortingen, het stappenplan bij de start van het zorgprogramma, ICPC-codering ouderenzorg, Doelenwijzer en actieplan, NHG zorgplan, Geneesmiddelengebruik bij ouderen, Stappenplan Medicatiebeoordeling, Flowchart Organisatie & Samenwerking, Patiëntenzorg stroomschema, 

Websites met informatie die interessant kunnen zijn om meer te lezen over Ouderenzorg.

De bronnen waaruit geput is voor het schrijven van het Zorgprogramma