Zorgprogramma

Ons zorgprogramma ouderenzorg is zorgvuldig ontwikkeld. In 2021 werken we aan doorontwikkeling. Zorg voor ouderen is bij uitstek ook zorg waarbij samenwerking met andere zorgprofessionals belangrijk is. Daar werken we hard aan. In de bijlagen hieronder in de lijst vind je informatie die kan helpen bij je zorg voor ouderen.

Regionale samenwerking Wet Zorg en Dwang

Soms is het nodig om een oudere onvrijwillig op te laten nemen om ernstig nadeel te voorkomen. In zo'n geval is altijd een rechterlijke machtiging nodig. In onze regio hebben we afspraken gemaakt en onze werkprocessen op elkaar afgestemd.