Missie en visie

 

Missie - waar staan we voor? 

We organiseren complete, samenhangende zorg op maat voor patiënten met een of meerdere chronische aandoeningen en kwetsbare groepen. Samen met ketenpartners, toegankelijk, overzichtelijk, dicht bij huis. En altijd gericht op het versterken van de gezondheid van de patiënt en het vergroten van zijn zelfredzaamheid. Zodat de patiënt ervaart dat hij meer regie houdt of krijgt over zijn eigen leven.

In de uitvoering van de zorg ondersteunen we onze huisartsen en betrokken ketenpartners.

OCE Nijmegen. Sterk in de eerste lijn.

Visie - waar gaan we voor? 

Als het kán, als het zinvol is, als het passend is, houden we patiënten met een of meerdere chronische aandoeningen en kwetsbare groepen 'bij ons' in de eerste lijn. Daar waar de huisarts overzicht heeft en houdt, oog heeft voor de context van de patiënt en hem kan helpen de touwtjes meer in eigen handen te nemen. Daar waar we de zorg in samenwerking met onze ketenpartners slim en efficiënt kunnen organiseren zodat elders geen dure, onnodige zorg nodig is. Om dit goed te kunnen doen, versterken we de eerstelijns zorg en werken we aan het verstevigen van de samenwerkingsverbanden met zorgverleners in de eerste en de tweede lijn. Samen leggen we de basis voor een betere gezondheid en een groter welbevinden van de patiënt. Samen gaan we voor een sterke eerste lijn.

Kernactiviteiten - wat doen we?

  • We organiseren integrale en multidisciplinaire zorg in de eerste lijn.
  • We ontwikkelen, implementeren en verbeteren zorgprogramma's binnen de eerste lijn, gericht op gezondheid, kwaliteit van leven en zelfregie.
  • We ondersteunen huisartsen, hun medewerkers en ketenpartners bij het verlenen van programmatische eerstelijnszorg.
  • We werken continu aan de verbetering van de kwaliteit van zorg.