Missie en visie

Missie

OCE Nijmegen staat garant voor samenhang, samenwerking, continuïteit en innovatie binnen de chronische eerstelijnszorg in Nijmegen en omgeving.

Visie

OCE Nijmegen organiseert contracteerbare zorg voor patiënten met een chronische aandoening in Nijmegen en omgeving en biedt deze aan. Daarnaast faciliteert en ondersteunt OCE Nijmegen huisartsen en ketenpartners bij het verlenen van chronische eerstelijnszorg.

De visie van OCE Nijmegen is geformuleerd op basis van de volgende uitgangspunten:

  • De patiënt staat centraal: de chronische zorg is afgestemd op de zorgbehoefte en mogelijkheden van de patiënt.
  • De huisarts heeft de regie en coördineert de integrale zorg voor patiënten.
  • Goede samenwerking binnen de keten is cruciaal om de integrale zorg en continuïteit te verbeteren.
  • De zorgprogramma’s (geprotocolleerde zorg) zijn opgesteld volgens NHG-standaarden en kwaliteitsrichtlijnen.
  • Registratie en metingen geven inzicht in de verleende zorg. De werkprocessen zorgen voor de nodige transparantie.
  • Om professionele zorg op kwalitatief hoog niveau te kunnen blijven garanderen is aandacht voor innovatie van groot belang.