Cliëntenraad

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

Door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) zijn alle instellingen in de gezondheidszorg verplicht een cliëntenraad te hebben. Daarnaast hechten bestuur en Raad van Bestuur grote waarde aan betrokkenheid en inspraakmogelijkheden van de patiënten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daartoe is een cliëntenraad ingesteld. De directie en cliëntenraad houden regelmatig overlegvergaderingen.

Doel

De cliëntenraad heeft tot doel om de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. De cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan bestuur en directie over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten. Patiëntenvoorlichting, bescherming van de privacy en de klachtenregeling zijn hiervan voorbeelden.

Taken

De cliëntenraad richt zich uitsluitend op het algemeen belang van patiënten die gebruik maken van de zorg die onder verantwoordelijkheid van NEO Huisartsenzorg wordt aangeboden. De raad heeft mogelijkheden om mee te denken en te praten over een breed scala aan onderwerpen binnen de verleende gezondheidszorg. Als u suggesties heeft ter verbetering van de kwaliteit en de zorg, wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen met de cliëntenraad.

Werkplan

Lees hieronder het actuele werkplan van de cliëntenraad.

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat op dit moment uit 5 leden. Deze leden vertegenwoordigen de cliënten uit het gehele werkgebied van NEO Huisartsenzorg en hebben geen banden met de NEO Huisartsenzorg. De cliëntenraad wordt ondersteund door een adviseur van Zorgbelang Gelderland.

 

Voornaam Naam Woonplaats Functie
Lilian Brouwer Lent secretaris
Mariëtte Verbakel Nijmegen lid
Pim Ketelaar Nijmegen voorzitter
Marion Smits Boxmeer lid
Jacqueline  Konings Molenhoek lid

 

Contactgegevens
NEO Huisartsenzorg
t.a.v. de cliëntenraad
Weg door Jonkerbos 108
6532 SZ Nijmegen
E-mail: clientenraad@neohuisartsenzorg.nl