Eerstelijnsverblijf (ELV)

De eerstelijnsverblijf-bedden (ELV-bedden) en andere acute opnamebedden zijn er voor de zorg en opvang van patiënten die vanwege medische redenen niet meer thuis kunnen wonen.
Hoe kun je zo'n opnamebed aanvragen? Hieronder vind je daarop het antwoord, voor zowel de regio Nijmegen als de regio rondom het Maasziekenhuis. In deze regio's is het namelijk anders geregeld.

Regio Nijmegen e.o.

Aanvragen voor deze speciale bedden doe je in de regio Nijmegen e.o. lopen bij Bureau Crisis toewijzing Intramuraal (BCI). De bevestiging van de aanvraag ELV moet door de huisarts worden afgegeven. Voor de aanvraag van andere bedden, zoals een GRZ-bed, WLZ crisisbed of een observatiebed, kan BCI (en je specialist ouderengeneeskunde) je adviseren. Het BCI is 24 uur per dag beschikbaar via: 024-366 57 67. Buiten kantooruren neemt de Zorgcentrale waar voor BCI.

BCI helpt verder met:

  • Jouw crisisaanvraag: BCI beoordeelt samen met jou als huisarts, aan de hand van een afwegingsinstrument (zie: https://www.lhv.nl/afwegingsinstrument), de situatie en de noodzaak tot crisis- of spoedopname. BCI heeft een overzicht van beschikbare bedden in VVT instellingen.
  • Consultatie Specialist Ouderengeneeskunde (SO)  buiten kantooruren. BCI kan doorverbinden met de dienstdoende SO. Deze heeft het overzicht van welke VVT instelling, met daaraan een SO gekoppeld, dienst heeft.

 

Praktische handleiding: kaartje 'Acute opnamebedden voor de eerste lijn’ 

Onze werkgroep ELV ontwikkelde in 2017 samen met de LHV-Huisartsenkring e.o. een praktische handleiding voor de huisarts, in de vorm van een kaartje. Vanwege de verbreding van de inhoud van het kaart, is de titel ELV-kaartje veranderd in kaartje 'Acute opnamebedden voor de eerste lijn’. Op dit kaartje staat het nummer van BCI, en daarnaast achtergrondinformatie over BCI en een link naar het afwegingsinstrument dat u samen met BCI in kunt vullen. Dit kaartje is geactualiseerd en hier beschikbaar.

Problemen of vragen? Laat het de werkgroep weten

De werkgroep heeft de functie om de veranderingen en eventuele problemen rondom het ELV en andere acute opname bedden te monitoren. Als je problemen ervaart, meldt deze dan bij Karen de Groot  (k.degroot@neohuisartsenzorg.nl), Senior Coördinator Ketenzorg.  

Regio Land van Cuijk en Noord Limburg

Huisartsen in de regio Land van Cuijk en Noord Limburg kunnen voor eerstelijnsverblijfsbedden bellen naar het Transferpunt  06-20141893.
Ook hiervoor is een handleiding ontwikkeld en er is een stroomschema beschikbaar. Beide documenten staan eveneens op de website van Syntein

BijlageGrootte
PDF-pictogram Kaartje Acute opnamebedden eerste lijn146.56 KB