Meer informatie

Bij het zorgprogramma Ouderenzorg hoort een aantal bijlagen. Die vindt u hieronder zowel in de tekst als helemaal onderaan in de opsommingslijst.

Bijlage: Wegwijzer zorgnetwerkverbinder

Handleiding voor de zorgnetwerkverbinder bij het opzetten van een netwerk vanuit de huisartsenpraktijk

Bijlage: Boekje ‘Als ik ouder word’

Het boekje ‘Als ik ouder word’ heeft vragen voor zelfonderzoek. U kunt ouderen attenderen op dit boekje. Het kan ouderen helpen met het voorbereiden op ouder worden of helpen met voorbereiden van een gesprek met een zorgverlener of gemeente.

Website: Bewust Wonen Nijmegen

'Bewust Wonen Nijmegen' helpt ouderen door middel van adviezen om zo lang mogelijk thuis te wonen.

De Valwijzer

De Valwijzer geeft tips en adviezen aan ouderen om vallen te voorkomen. Er staan tips over bewegen, over hulpmiddelen, binnen– en buitenshuis. U vindt er ook namen en adressen van dienstverleners in uw buurt.

Dementiekaart

De dementiekaart is een hulpmiddel waarmee u het casemanagement Dementie kunt organiseren. De kaart is een uitgave van o.a. Netwerk100. 

Flyer De zorgtrajectbegeleider

Deze flyer is een uitgave van Netwerk100 en kunt u meegeven aan patiënten. Zij vinden er uitleg over wat een zorgtrajectbegeleider kan betekenen voor mensen met dementie of hun manterzorgers en hoe zij zich kunnen aanmelden voor zorgtrajectbegeleiding. 

Valpreventie

Hier staat welke factoren mee spelen bij het vallen bij ouderen en welke werkwijze gehanteerd kan worden na een valincident.

Vragenlijst vallen

Dit is een vragenlijst die aan de patiënt gegeven kan worden om in te vullen nav een valincident.

Protocol orthostatische hypotensie

Dit protocol hoort bij de aanvullende onderzoeken die bij de werkwijze ikv valpreventie  kan worden gebruikt. Dit protocol wordt ingevuld door de doktersassistente.

Verwijskaart HA voor kwetsbare ouderen