Heeft u een klacht?

Uw klacht is erg belangrijk voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Hieronder staat uitgelegd hoe u een klacht kenbaar maakt bij OCE Nijmegen.

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de kwaliteit van de eerstelijnszorg. Samen met elkaar doen we hier ons best voor. Toch kan het zo zijn dat u als patiënt, zorgverlener of samenwerkingspartner niet tevreden bent over de zorg en/of de dienstverlening vanuit de zorgprogramma’s. Bij onvrede adviseren wij om dit in eerste instantie te bespreken met betreffende zorgverlener en/of de medewerker. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij OCE Nijmegen. Het klachtenformulier vindt u hier (en ook onderaan deze pagina). U kunt het formulier digitaal (KlachtenOCENijmegen@cihn.nl) of per post indienen bij OCE Nijmegen. Het postadres is:

OCE Nijmegen
t.a.v. kwaliteits- en klachtenfunctionaris
Weg door Jonkerbos 108
6532 SZ NIJMEGEN

Na ontvangst van het klachtformulier neemt de klachtenfunctionaris binnen een week contact met u op. Zij bevestigt de ontvangst van de klacht te bevestigen en neemt het formulier en de vervolgstappen met u door.

Klacht indienen namens een ander?

Treedt u op als (wettelijke) vertegenwoordiger van de patiënt? Stuur dan naast het ingevulde klachtenformullier, ook de volgende documenten op: een ondertekend machtigingsformulier en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de patiënt én van uzelf.

Hulp of advies

Het indienen van een klacht is niet altijd even makkelijk. Voor onafhankelijke hulp en/of advies hierbij kunt u contact opnemen met het Adviespunt Zorgbelang. Telefoon 0900-2437070 (10 cent per minuut) of www.adviespuntzorgbelang.nl

Uw klacht indienen bij externe instantie

U kunt een klacht ook indienen bij een externe instantie zoals bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland. Telefoon 040-2122780 of  www.klachtenhuisarts.nl