Heeft u een klacht?

Uw klacht is van grote waarde voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Hieronder staat uitgelegd hoe u een klacht kenbaar maakt bij OCE Nijmegen.

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de kwaliteit van de eerstelijnszorg. Samen met elkaar doen we hier ons best voor. Toch kan het zo zijn dat u als patiënt, zorgverlener of samenwerkingspartner niet tevreden bent over de zorg en/of de dienstverlening vanuit de zorgprogramma’s. Bij onvrede adviseren wij om dit in eerste instantie te bespreken met betreffende  zorgverlener en/of de medewerker. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij OCE Nijmegen. Het klachtformulier vindt u onderaan deze site en kunt u digitaal (KlachtenOCENijmegen@cihn.nl) of per post indienen bij OCE Nijmegen. Het postadres is:

OCE Nijmegen
t.a.v. kwaliteits- en klachtenfunctionaris
Weg door Jonkerbos 108
6532 SZ NIJMEGEN

De klachtenfunctionaris neemt – na ontvangst van het klachtformulier - binnen een week contact met u op om de ontvangst van de klacht te bevestigen en om het formulier en de vervolgstappen met u door te nemen.

Hulp of advies

Het indienen van een klacht is niet altijd even makkelijk. Voor onafhankelijke hulp en/of advies hierbij kunt u contact opnemen met het Adviespunt Zorgbelang. Telefoon 0900-2437070 (10 cent per minuut) of www.adviespuntzorgbelang.nl

Uw klacht indienen bij externe instantie

Een klacht kunt u ook indienen bij een externe instantie zoals bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland. Telefoon 040-2122780 of  www.klachtenhuisarts.nl