Welkom OCE Nijmegen staat sterk in de eerste lijn. Ga verder >
Bent U een patiënt? OCE Nijmegen organiseert chronische eerstelijnszorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg voor patiënten in de regio Nijmegen. Heeft u vragen over de behandeling van uw ziekte of vragen over een gezonde leefstijl? Ga verder >
Bent u een zorgverlener? OCE Nijmegen biedt aangesloten huisartsen en professionals faciliteiten om de eerstelijnszorg te versterken door bijvoorbeeld zorgprogramma’s, scholing en ICT-oplossingen. Meer weten over onze mogelijkheden? Ga verder >

Nieuws

Meld je nog aan voor 'Samen voor hart en vaat: medicatie en therapietrouw'

Op woensdag 13 november organiseren we de nascholing “Samen voor hart en vaten; medicatie en therapietrouw” voor praktijkondersteuners. Mis het niet, we hebben nog enkele plaatsen open!
Apotheker Bas van Vlijmen vertelt over de regels, onduidelijkheden en mogelijkheden rondom medicatievoorschriften. Maar ook over medicijnen die vervuild zijn, niet leverbaar of niet vergoed worden. Hoe kunnen wij onze patiënten hierin ondersteunen?

Pilot Stoppen op Recept geslaagd

Het aantal rokers in Nijmegen e.o. ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. In maart 2019 zijn we in samenwerking met Sinefuma een pilot ‘Stoppen op Recept’ gestart in drie huisartsenpraktijken. Het resultaat van deze pilot: er zijn drie (patiënten)groepen gestart met in totaal 27 deelnemers.  21 daarvan zijn na afronding van de training gestopt met roken. Dit is een mooie score van 77%.  Sinefuma werkt nog aan een bijeenkomst terugvalpreventie. Dit mooie resultaat geeft ons reden om na te denken over een vervolg op de pilot.

Uitgelicht

Symposium Acute ouderenzorg - denken, doen of allebei?

Symposium Acute ouderenzorg - denken, doen of allebei?

Stap op 21 november uit je zorgreflex - Ouderen willen de juiste zorg op de juiste plaats. Ook bij acute zorgvragen. Onze ‘zorgreflex’ is echter: direct handelen. Daarom lijkt een zorgvraag soms acuter dan hij is. Proactief inrichten van ouderenzorg kan deze reflex voorkomen. Samenwerken met de oudere in een zorg- en welzijnsnetwerk is een vereiste om aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van de oudere. Juist bij acute zorgvragen!

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Contractering Coaching op Leefstijl 2020

De GLI is een onderbouwde interventie die een zinvolle aanvulling vormt op de zorg binnen de zorgprogramma’s DM, COPD en CVRM. De interventie levert gezondheidswinst op door een positieve verandering in leefstijl. Ondanks de positieve resultaten heeft OCE Nijmegen besloten om ook voor 2020 geen contract aan te gaan voor de GLI.

De redenen hiervoor zijn;