Welkom OCE Nijmegen staat sterk in de eerste lijn. Ga verder >
Bent U een patiënt? OCE Nijmegen organiseert chronische eerstelijnszorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg voor patiënten in de regio Nijmegen. Heeft u vragen over de behandeling van uw ziekte of vragen over een gezonde leefstijl? Ga verder >
Bent u een zorgverlener? OCE Nijmegen biedt aangesloten huisartsen en professionals faciliteiten om de eerstelijnszorg te versterken door bijvoorbeeld zorgprogramma’s, scholing en ICT-oplossingen. Meer weten over onze mogelijkheden? Ga verder >

Nieuws

In memoriam Herman Levelink (25 mei 1945 - 12 januari 2017)

Te vroeg en te snel hebben wij afscheid moeten nemen van onze oud-bestuurder en zeer gewaardeerde collega huisarts Herman Levelink. Herman was bestuurslid van de CIHN van 2008 tot en met 2015. Hij heeft enorm veel betekend voor onze huisartsenorganisatie; uiteraard als bestuurder maar ook in de periode daarvoor, als actief en betrokken lid van de CIHN en als ICT adviseur. Hij was een voorvechter van goede automatisering en veilige gegevensuitwisseling binnen de zorg. Automatisering was daarbij voor hem altijd een middel om de patiëntenzorg te verbeteren.

Effectonderzoek gedragsactivatie depressieve ouderen

Levert u patiënten aan?                      In samenwerking met OCE Nijmegen is de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van Radboudumc deze zomer een belangrijk onderzoek gestart. Doel van het onderzoek ‘Beatdep 65’  is de zorg van 65-plussers met depressieve klachten te verbeteren. Specifiek wordt het effect van gedragsactivatie door de POH-GGZ onderzocht op deze ouderen. In het algemeen zijn depressieve ouderen somber en hebben zij de neiging zich terug te trekken.

Uitgelicht

Zelfregie: "Samen aan zet"

Zelfregie: "Samen aan zet"

OCE Nijmegen vindt zelfregie erg belangrijk.

Op deze pagina komt u meer te weten over wat er speelt op het gebied van zelfregie en positieve gezondheid.

Daarnaast vindt u ideeën om zelf in de praktijk toe te passen en komt u te weten waarin OCE Nijmegen u kan ondersteunen.

Wat is een POH-GGZ?

Wat is een POH-GGZ?

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) biedt zorginhoudelijke ondersteuning aan patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Denk hierbij aan o.a. depressieve of angstklachten, stress, rouwverwerking, burn-out en relatieproblemen.