Projecten ouderenzorg

Er wonen steeds meer kwetsbare ouderen thuis. Zij hebben recht op goede en passende zorg. Samen met collega-zorgorganisaties werken we voortdurend aan het verbeteren van zorg voor ouderen. We werken in onze regio aan de volgende projecten en verbeteringen:

 

 Doel

 Wie

Pilot Proactieve Zorgplanning (ACP)

Best-practice model proactieve zorgplanning ontwikkelen voor de regio NEO Huisartsenzorg, ZZG Zorggroep, Netwerk 100, Radboudumc

Dashboard Ouderenzorg

Ouderenzorg actualiseren en in VIPLive inzichtelijk maken. NEO Huisartsenzorg

Pilot Sociaal Arrangeren

Ouderen die dat willen zo lang mogelijk thuis laten wonen NEO Huisartsenzorg, Sterker, ZZG Zorggroep, Buurtzorg, gemeente Nijmegen, VGZ

EPOS 2

Optimaliseren samenwerking tussen 1elijns professionals en extramurale SO(team)s S.O.'s van ZZGzorggroep, De Waalboog, ZMW, Kalorama, NEO Huisartsenzorg
Evaluatie pilot Praktijkondersteuner ouderenzorg Conclusies of de inzet van een praktijkondersteuner ouderenzorg meerwaarde heeft bij een proactieve aanpak van ouderenzorg  NEO Huisartsenzorg, GC Hazenkamp en Huisartsengroep Milbergen, locatie Beek