Fotobron: InEen

Ketenzorg Ontketend - op weg naar één integraal zorgprogramma

In het project Ketenzorg ontketend gaan we, samen met zorgverleners en een patiëntenvertegenwoordiging, een integraal zorgprogramma ontwikkelen voor mensen met een chronische aandoening. Persoonsgerichte zorg is hierin het uitgangspunt. Dit zorgprogramma gaat de ketens DM2, CVRM en COPD vervangen. Arts-onderzoekers van het Radboudumc, de Erasmus Universiteit Rotterdam, zorgverzekeraars, ICT-bedrijven en andere partners ondersteunen ons hierbij. Dit gebeurt gelijktijdig ook bij drie andere zorggroepen.

Om het effect en de implementatie te bevorderen gaan we ook bijpassende (digitale) scholingen voor zorgverleners en patiënten ontwikkelen. Daarnaast zullen we werken aan een nieuw bekostigingsmodel en kijken naar benodigde ICT aanpassingen. Het zorgprogramma wordt vervolgens in twee praktijken in onze regio getest en geoptimaliseerd.

Waarom ketenzorg ontketend?

  • De gezondheid en kwaliteit van leven wordt vaak ook (mede)bepaald door aspecten die niet ziektespecifiek zijn.
  • Binnen de huidige ketenzorg ervaren zorgverleners onvoldoende ruimte en ondersteuning om persoonsgericht te werken;
  • In een integraal model is meer ruimte voor het inventariseren/signaleren en bespreken van andere gezondheidsaspecten.

Doel van ketenzorg ontketend

Het doel is het ontwikkelen van een integraal zorgmodel voor chronische aandoeningen
- waarin de gezondheid van de patiënt het uitgangspunt is, 
- dat persoonsgericht werken stimuleert en faciliteert,
- en dat de samenwerking met eerstelijnspartners en het welzijnsaanbod vergemakkelijkt.

Wat en Wanneer?

Fase 1 -  sep 2019 t/m sep 2020:

  • Integraal zorgmodel voor persoonsgerichte zorg aan mensen met chronische ziekten en multimorbiditeit.
  • Opzet voor de benodigde scholingen, testklaar voor de pilotpraktijken .
  • Afspraken over bekostiging van de pilotpraktijken, testklaar voor de pilotpraktijken.
  • Opzet van passende ICT ondersteuning, testklaar voor de pilotpraktijken.

 

Fase 2 – okt 2020 t/m dec 2021:

  • Een pilot in twee huisartspraktijken met het integraal zorgmodel inclusief de benodigde scholingen, bekostiging en ICT ondersteuning.
  • Optimaliseren zorgmodel, scholingen, bekostiging en ICT ondersteuning o.b.v. de pilot
  • Een implementatieplan om het geoptimaliseerde zorgmodel en bijbehorende producten uit te rollen in de zorggroep OCE Nijmegen.

 

Fase 3: vanaf 2022

Implementatie van het integrale zorgmodel bij de huisartsenpraktijk aangesloten bij OCE Nijmegen.

Hoe

Het integraal zorgmodel en de bijbehorende scholingen, ICT en financieringsafspraken worden ontwikkeld samen met de projectgroep en de klankbordgroep. De projectcoördinatie ligt bij Mayke van der Hoff, stafmedewerker innovatie & ontwikkeling. Het centrale project wordt gecoördineerd door het Radboudumc. Zij ondersteunen OCE Nijmegen en nog drie andere zorggroepen bij het ontwikkelen van het integraal zorgmodel.

Meer weten?

Neem contact op met Anne van Beek, OCE Nijmegen, tel: 024  352 35 98 of 06 40 14 21, e-mail: a.vanbeek@cihn.nl.