Onze ondersteuning

Team Dagzorg ondersteunt de huisartspraktijken bij de implementatie en het onderhouden van programmatische ouderenzorg a.d.h.v. het zorgprogramma ouderenzorg. Je kunt bij hen terecht voor overall-vragen, beleidsmatige vragen, tot consultatie en praktische begeleiding bij het opzetten van ouderennetwerken en het werken met VIP Samenwerken:

Kaderhuisarts Ouderenzorg Franca Ruikes - f.ruikes@neohuisartsenzorg.nl of 06 -17 59 47 31 (alleen op dinsdagen).
Je kunt Franca Ruikes benaderen voor vragen over/behoefte aan ondersteuning bij de inhoudelijke uitvoering van het ouderenzorgprogramma en samenwerking met ketenpartners; medisch-inhoudelijke vragen/consultatie; scholingswensen; wensen/vragen over de doorontwikkeling van de eerstelijns ouderenzorg.

Beleidsadviseur integrale zorg/ouderenzorg Karen de Groot - k.degroot@neohuisartsenzorg.nl of 06-23937556
Je kunt Karen de Groot benaderen voor vragen over de beleidsmatige, organisatorische, financiële aspecten van de ouderenzorg en bij knelpunten in de samenwerking met partners of over VIP samenwerken, (organisatie van) scholing van de netwerken en het opzetten/borgen van ouderennetwerken. Karen bespreekt alle praktijkoverstijgende vragen en signalen met Franca.

Coördinatoren zorgprogramma’s Anja van der Poel en Marion Hendriks - a.vanderpoel@neohuisartsenzorg.nl resp. m.hendriks@neohuisartsenzorg.nl.
Anja en Marion zijn contactpersonen en praktische vraagbaken voor praktijken m.b.t. de ouderennetwerken en VIP Samenwerken. Zij helpen de POH ouderen bij het opzetten en borgen van de ouderennetwerken en ondersteunen hen bij (werken met) VIP Samenwerken en scholing.

Wil je ook ondersteuning bij de ouderenzorg?

Inmiddels hebben ruim 35 praktijken in Anja van der Poel, Marion Hendriks en Karen de Groot al een concreet aanspreekpunt. Een aanspreekpunt voor hun vragen over de multidisciplinaire samenwerking in de ouderenzorg en hoe VIP Samenwerken hierbij kan ondersteunen. Wil je ook weten of ondersteuning bij de ouderenzorg kan helpen in jouw praktijk? Bel dan met Karen de Groot: 06 – 23 93 75 56.