Samen werken we aan kwaliteit

Kwaliteit is het samen met de patiënt én in samenwerking met verschillende ketenpartners de eerstelijnszorg vormgeven.

Kwaliteit is een veelzijdig begrip. Op verschillende manieren gaan we hier mee om. Bijvoorbeeld 'deze kast is van goede kwaliteit’ of 'minder last hebben van de klachten verhoogt mijn kwaliteit van leven’ of 'de slechte luchtkwaliteit brengt gezondheidsrisico's met zich mee' of ‘de kwaliteit van de zorg aan patiënten moet gegarandeerd zijn’. Deze voorbeelden laten zien dat kwaliteit 'een container begrip' is. Logischer wijs spreekt iedereen vanuit zijn eigen invalshoek over kwaliteit.

Wij benaderen kwaliteitszorg vanuit de beeldspraak ‘het hart’ en ‘het hoofd’.

‘Het hart’. Dit heeft te maken met cultuur en gedrag. Een ieder wil ‘kwaliteit leveren’ en het werk goed doen. Hier spreekt het ‘hart van kwaliteitszorg’.

Vragen zijn bijvoorbeeld:

  • hoe zorgen we dat de patiënt centraal blijft staan?
  • hoe regelen we dat de samenwerking ons meer op gaat leveren?
  • hoe verankeren we het kwaliteitsbewustzijn in ons handelen?
  • hoe stroomlijnen we onze werkprocessen zodat ze geborgd zijn?

Werken met een kwaliteitssysteem kan alleen als we willen blijven verbeteren (verbetercultuur). Het gaat om steeds kritisch te blijven kijken naar ons eigen werk en open te staan voor feedback. Zo blijven we continu leren en verbeteren.

'Het verstand' of wel de technisch instrumentele inrichting van kwaliteitszorg. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting en borging van het kwaliteitsmanagementsysteem én het streven om te voldoen aan de wet- &  regelgeving, de professionele standaarden en de 21 kritische kwaliteitskenmerken (KKK’s) van de branche-organisatie InEen. Meer informatie over de kritische kwaliteitskenmerken kunt u hier vinden op de website van NEO Huisartsenzorg.

Het hart en het hoofd beïnvloeden beide de inhoud van de zorgprogramma’s en liggen aan de basis van verbetermogelijkheden en vernieuwing. Wij streven hier continue naar. Dit doen we in de vorm van nascholing, intercollegiaal overleg en ondersteuning van de huisartsenpraktijken en ketenpartners. Meer informatie is te vinden in het meest recente kwaliteitsjaarverslag.