Het GG/ZZ gespreksmodel

Het GG/ZZ gespreksmodel (Gezondheid en Gedrag/Ziekte en Zorg) richt zich op het benaderen van de patiënt vanuit gezondheid en gedrag:

 • Hoe ervaart de patiënt zijn/haar gezondheid?
 • Hoe coach je een patiënt in gedragsverandering?
 • Hoe pas je dit toe binnen een consult?

Wat is een GG/ZZ gespreksmodel?

Het GG gesprek bestaat uit drie fasen. De rol van de professional verschuift tijdens het gesprek. 

 • Het begint volgend, faciliterend, luisterend en volledig aangesloten bij de cliënt. 
 • Vervolgens wordt de houding van de professional activerend 
 • en in de laatste fase stelt de professional zich op als expert en voegt hij zo nodig iets toe.

In alle fasen is de behoefte, het oordeel en het plan van de patiënt leidend. De professional begeleidt het proces en voegt zo nodig toe. Dit vanuit het besef dat de persoon zelf de enige specialist is in zijn ervaren gezondheid, drijfveren en wensen.

Waarom het GG gesprek?

Het gesprek heeft als doel dat een persoon zich uitspreekt over zijn ervaren gezondheid, gedrag en wensen daarin. Hij denkt hardop na en komt er zo achter wat er voor hem op dat moment van belang is. Vervolgens besluit hij in wat hij wil veranderen en of hij hier een stap in wil maken. Daarna is er nog ruimte voor een eventuele hulpvraag aan de professional.

Wat levert het GG gesprek op? 

 • Je patiënten behouden hun eigen regie en zijn verantwoordelijk voor hun gedrag
 • Patiënten zijn geactiveerd en hebben de focus op zin, ze gaan ergens naar toe, willen meer van iets
 • Patiënten maken minder gebruik van de eerste en tweedelijnszorg en gebruiken hun netwerk en hun eigen kracht
 • Je patiënten ervaren invloed en doen activiteiten passend bij hun waarden
 • Je ervaart samen met je patiënt dat jullie het goede doen
 • Je ervaart nog meer plezier en energie in het werk
 • Je ervaart je werk als nog zinvoller
 • Je hebt continu de mogelijkheid van online intervisie en uitwisseling van ervaringen via de community op het Bettery Academy portaal.

Ondersteuning door OCE Nijmegen

Wij ondersteunen praktijken door trainingen aan te bieden in het ‘GG gesprek’. In deze training leer je:

 • Het denkkader en de meerwaarde ervan; 
 • Concept ervaren gezondheid, de GG/ZZ-aanpak en de ICF;
 • Hoe je kunt aansluiten bij de cliënt, hoe je je houding kunt variëren per fase in het GG/ZZ-gespreksmodel ;           
 • De GG/ZZ-visie en het GG/ZZ-gespreksmodel gebruiken in je eigen praktijk. 

Ervaringen van anderen

Zorgverleners die de training hebben gevolgd geven aan dat:

⦁ De training een positieve invloed heeft gehad op het werkplezier; 
⦁ De training een waardevolle toevoeging oplevert aan het reguliere werk;
⦁ De training bijdraagt aan het verkrijgen van meer inzicht in wat er leeft/speelt bij patiënten.

 • “Door andere vragen te stellen kom je tot andere gesprekken en inzichten bij de patiënt.”
 • ”Juist ook bij SOLK-klachten heeft het me veel gebracht, geeft veel ontspanning tijdens het gesprek en biedt vaak echt een ander perspectief.”
 • “Ik vind het verbazingwekkend hoe snel je heel andere zaken boven tafel krijgt.”
 • “Geeft mogelijkheden om vastgelopen gesprekken een andere wending te geven.”

Praktische informatie

De training bestaat uit 3 dagdelen van 3,5 uur, waarvan 1 dagdeel online.
Daarnaast wordt er tweemaal een intervisie georganiseerd en zijn er online opdrachten, testen en een traintool.

Meer informatie

https://www.bettery.nl/ervaringen
https://www.bettery.nl/GG/ZZLeergang1
Filmpjes van Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra 
https://www.youtube.com/watch?v=xDiLgSkxt04
https://www.youtube.com/watch?v=QPO4KmprxR0

Meer weten?

Mail naar OCE Nijmegen, ocenijmegen@cihn.nl of bel 024 - 352 35 81.

Na de zomer organiseren we laagdrempelige online meetings over persoonsgerichte zorg en over de ondersteuning die we bieden. We verzorgen dan een inhoudelijke presentatie en onze projectleider en ketenzorgcoördinator zitten dan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Houd voor de data de website en de nieuwsbrief in de gaten.