Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg verbetert de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van de patiënt. Én, het vergroot je werkplezier als zorgverlener. Dat geven huisartsen en praktijkondersteuners die ermee werken aan. Daarom ondersteunen we, ook in 2020 weer, praktijken om de chronische zorg persoonsgerichter te laten zijn.

Wat is persoonsgerichte zorg?

Persoonsgerichte zorg is een manier om zorg op maat te bieden aan mensen met een gezondheidsvraag. De focus ligt op het verbeteren van de gezondheid i.p.v. op het behandelen van de ziekte. Waarbij iedere patiënt een uniek zorgpad heeft, gericht op het bevorderen van zelfregie en de integrale gezondheid. Begrippen als positieve gezondheid, eHealth, netwerkzorg en zelfmanagement staan centraal in deze benadering.

De patiënt brengt, samen met de zorgverlener, de gezondheid integraal in kaart. Vervolgens bespreken zij samen welke problemen belangrijk zijn, welke doelen de patiënt wil behalen en welke ondersteuning daarbij nodig is.

Wat levert het op? 

⦁ Actievere patiënten die zich vitaler voelen en meer zelf de regie nemen;
⦁ Een betere relatie met patiënten;
⦁ Effectievere consulten en meer inzicht in wat bij iemand werkt;
⦁ Meer werkplezier.  

Wat biedt OCE Nijmegen?

Wij ondersteunen huisartsenpraktijken bij persoonsgerichte zorg op drie thema’s:

  (klik op een tegel voor meer informatie)

 

Binnen deze thema’s kunnen wij, afhankelijk van het animo, ondersteuning aanbieden op de volgende onderwerpen:

⦁ Gesprekstechniek ZZ/GG
⦁ Gesprekstechniek en spinnenweb Positieve gezondheid
⦁ Gebruik van de NCSI Methode
⦁ Gebruik van de Ziektelastmeter COPD
⦁ Verzorgen van groepsbijeenkomsten Zelf aan zet bij diabetes

Ketenzorg Ontketend

Deze thema’s sluiten aan bij de ontwikkelingen binnen Ketenzorg Ontketend. In het project Ketenzorg Ontketend ontwikkelen we een integraal zorgmodel voor mensen met een chronische aandoening. Persoonsgerichte zorg is het uitgangspunt van dit integraal zorgmodel.
Dit doen we samen met OCE zorgverleners en patiënten(vertegenwoordiging) en ondersteund door onder andere Radboudumc. 

Ervaringen van zorgverleners in regio OCE Nijmegen 

“Door andere vragen te stellen kom je tot andere gesprekken en inzichten bij de patiënt.”

“Geeft mogelijkheden om vastgelopen gesprekken een andere wending te geven.” 

"Het is een leuke manier om gesprek aan te knopen"

”Juist ook bij SOLK-klachten heeft het me veel gebracht, geeft veel ontspanning tijdens het gesprek en biedt vaak echt een ander perspectief”

“Ik vind het verbazingwekkend hoe snel je heel andere zaken boven tafel krijgt”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringen van patiënten

In de evaluatie van persoonsgerichte zorg in 2018 gaven patiënten aan:

⦁ dat het hun ervaren gezondheid verbetert;

⦁ dat zij gezonder zijn gaan leven;

⦁ dat het helpt om meer grip te krijgen op de gezondheid;

⦁ dat het hen meer zelfvertrouwen heeft gegeven in het omgaan met de aandoening in het dagelijkse leven;

⦁ dat ze meer kunnen meebeslissen met de zorgverlener over de juiste zorg;

⦁ dat het gesprek helpt de eigen wensen en behoeften bespreekbaar te maken;

⦁ dat ze door de interventie gezonder zijn gaan leven.

Meer informatie

Infographic persoonsgerichte zorg van InEen, NHG en Zelfzorg Ondersteund
Filmpje over wat persoonsgerichte zorg inhoudt en oplevert volgens zorgverleners

Contact

Mail naar OCE Nijmegen: ocenijmegen@cihn.nl of bel 024 - 352 35 81.

We organiseren na de zomer laagdrempelige online meetings over persoonsgerichte zorg en over de ondersteuning die we bieden. We verzorgen dan een inhoudelijke presentatie en onze projectleider en ketenzorgcoördinator zitten dan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Houdt voor de data de website en de nieuwsbrief in de gaten.