Raad van Commissarissen

Conform de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en de Zorgbrede Governancecode 2010 heeft OCE Nijmegen een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken op de OCE Nijmegen en adviseert het bestuur. 

 

Raad van Commissarissen Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer
Edwin Hummel voorzitter
Pieter van den Hombergh lid
Engelien Geerdink-Officier lid