Zorgprogramma

Het zorgprogramma COPD kunt u als bijlage onderaan deze pagina terugvinden. Het zorgprogramma is nu nog gebaseerd op de GOLD-indeling en wordt momenteel omgevormd naar een programma dat gebaseerd is op de ziektelast-indeling.

Verder vindt u op deze website formulieren en links die u kunt gebruiken in uw dagelijkse zorg voor COPD patiënten. Heeft u behoefte aan meer of andere formulieren op de website, we horen het graag van u.

Vergoeding fysiotherapie COPD vanuit de basisverzekering

Per 1 januari 2019 is de vergoeding voor de fysiotherapeut bij COPD patiënten veranderd. 

Welke patiënten komen in aanmerking?

Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen moet de patiënt voldoen aan twee samengestelde criteria:

1. Er moet sprake zijn van Gold classificatie II of hoger.

2. Er wordt aan de hand van andere criteria bepaald op hoeveel behandelingen de patiënt recht heeft. Die criteria hebben betrekking op het soort symptomen en op het risico van exacerbaties (longaanvallen). Het aantal behandelingen zal door de fysiotherapeut met de patiënten worden besproken. Lees hier verder voor nadere uitleg hierover.