Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Wat is een GLI?

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie krijgt advies over en begeleiding bij:

  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
  • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

 

Het programma bestaat uit een behandelfase (twaalf maanden) en een onderhoudsfase (twaalf maanden). Het daadwerkelijke bewegen doet de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving; dit is geen onderdeel van de interventie.

Effectieve interventie

Zorginstituut Nederland concludeerde in 2019 dat de GLI een effectieve interventie is voor patiënten met overgewicht en obesitas. Sinds 2019 is de GLI opgenomen in de basisverzekering.

Erkende programma's

Er zijn momenteel drie programma’s die erkend en vergoed worden vanuit de basisverzekering: Coaching op Leefstijl (Cool), de Beweegkuur en Slimmer. Op de website van het loket gezond leven van het RIVM vind je meer informatie over deze programma’s. De GLI aanbieders in Nijmegen bieden voornamelijk het programma Cool aan.

Voor wie is de GLI?

Volwassenen met overgewicht en een extra risicofactor en volwassenen met obesitas komen in aanmerking voor een gecombineerde leefstijlinterventie.

  • Patiënten met een BMI vanaf 25 én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 2.
  • Patiënten met een BMI vanaf 30

 

Informatie voor de deelnemers over het programma Cool (Coaching op Leefstijl) vind je hier.

Wie is de GLI aanbieder?

Een GLI kan worden aangeboden door verschillende beroepsgroepen: leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten. De twee grote zorgverzekeraars in onze regio, CZ en VGZ, vergoeden de GLI uitgevoerd door een GLI aanbieder die ingeschreven staat in het kwaliteitsregister van de BLCN (beroepsvereniging GLI aanbieders Nederland). VGZ vergoedt de zorg ook wanneer deze wordt uitgevoerd door diëtisten, fysio- en oefentherapeuten met aantekening GLI aanbieder in het kwaliteitsregister Paramedici.

Welke GLI aanbieders zijn actief in onze regio?

De GLI aanbieders die actief zijn in onze regio, en geregistreerd staan in het kwaliteitsregister van de BLCN, vind je onderaan op deze pagina in de bijlage

Rol van de huisartsenpraktijk

Patiënten komen alleen in aanmerking voor vergoeding van de GLI wanneer zij zijn doorverwezen door een huisarts. De huisarts bepaalt of de patiënt voldoet aan de inclusiecriteria. U bespreekt met de patiënt of hij/zij wil deelnemen aan de GLI. U kunt vervolgens doorverwijzen naar de GLI aanbieder. Dat kan via Zorgdomein of via een papieren doorverwijzing.

Wat is de rol van OCE Nijmegen?

Het opstarten van de GLI verloopt moeizaam, mede doordat een aantal randvoorwaarden niet goed geregeld waren. Nu hier geleidelijk aan verbetering in komt, gaan OCE Nijmegen en Syntein de GLI in de regio ondersteunen. Dat doen we door:

  • Een eenvoudige doorverwijsmogelijkheid (via VIPLive) te creëren naar de GLI aanbieder;
  • Een overzicht te geven van de beschikbare GLI aanbieders in onze regio;
  • Huisartsenpraktijken te informeren over de GLI en de mogelijkheden die de GLI biedt;
  • In gesprek te gaan met partners in de regio om de GLI verder te versterken. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van een beweegaanbod aan de GLI.

 

Meer informatie

BijlageGrootte
PDF-pictogram GLI aanbieders nov 2021128.22 KB