Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Contractering Coaching op Leefstijl 2020

De GLI is een onderbouwde interventie die een zinvolle aanvulling vormt op de zorg binnen de zorgprogramma’s DM, COPD en CVRM. De interventie levert gezondheidswinst op door een positieve verandering in leefstijl. Ondanks de positieve resultaten heeft OCE Nijmegen besloten om ook voor 2020 geen contract aan te gaan voor de GLI.

De redenen hiervoor zijn;

  • het lage tarief voor de leefstijlcoaches, het ontbreken van een vergoeding voor de organisatie door de zorggroepen
  • het verschil in inkoopvoorwaarden tussen de verschillende zorgverzekeraars. Onlangs is bekend geworden dat per 1 januari 2020 de kleinere zorgverzekeraars, de preferente zorgverzekeraar in de regio, volgen bij de contractering van de GLI zorg. Voor onze regio geldt dat wij te maken hebben met twee preferente zorgverzekeraars en deze hoeven elkaar niet te volgen.

Wat betekent dit voor (doorverwijzing van) patiënten?

Wanneer u in 2019 een overeenkomst had met de zorgverzekeraars dan kunt u deze verlengen voor 2020. Wanneer u onlangs gestart bent of gaat starten als leefstijlcoach dan kunt u zich melden bij de zorgverzekeraar.
Met een overeenkomst kunt u rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraars. De tarieven die u mag declareren zijn opgenomen in de overeenkomst of in een addendum behorend bij de overeenkomst.

Voor meer informatie:
VGZ https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/paramedische-zorg/kennisbank/gli/afsluiten-overeenkomst-gli
CZ https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/eerstelijnszorg/gecombineerde-leefstijlinterventie/overeenkomst

Leefstijlcoaches - overzicht

We hebben een overzicht gemaakt van de leefstijlcoaches die bij ons bekend zijn in de regio. Hopelijk is dat behulpzaam als u wilt doorverwijzen.

Info Coaching op Leefstijl

CooL is één van de GLI-programma’s die in aanmerking komen voor vergoeding in het basispakket. CooL bestaat uit individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten die worden aangeboden door een leefstijlcoach. Lees meer over CooL.