Stoppen met roken

Pilot Trimbos Instituut - Stoppen met roken 

De netwerkzorg met betrekking tot stoppen met roken-begeleiding verloopt nog niet (overal) optimaal. Gevolg kan zijn dat zorgverleners gedemotiveerd raken om rokers te adviseren, motiveren of te begeleiden om te stoppen met roken. En/of de roker ervaart dat hij niet de juiste behandeling krijgt. Trimbos-instituut werkt aan de ontwikkeling en implementatie van lokale zorgpaden 'stoppen met roken'. In een zorgpad is vastgelegd hoe de optimale zorg voor de patiënt bereikt kan worden en welke zorgverleners daarvoor verantwoordelijk zijn. De zorgpaden worden samen met regioteams, bestaande uit zorgverleners (0e t/m 2de lijn) uit de regio, ontwikkeld om zo de lokale netwerksamenwerking rondom SMR (verder) te versterken tot een integrale, sluitende keten.

Wat houdt de pilot in?

Deelnemende regioteams gaan middels (online) inspiratiesessies met elkaar in gesprek en leren van elkaar. Zo nodig worden er gratis scholingen aangeboden aan de deelnemers. Stap voor stap wordt er toegewerkt naar een duidelijk zorgpad voor de zorgverlener en de roker. Regioteams bepalen samen met de experts hun doel en gaan daar gedurende een jaar mee aan de slag. Eindresultaat is dat elke deelnemende regio een op maat gemaakt goed functionerend zorgpad stoppen met roken ontwikkelt dat aansluit bij de vraag en mogelijkheden in die regio. Trimbos-instituut is nog op zoek naar enkele regioteams die willen deelnemen. Voor meer informatie: fhuige@trimbos.nl.

Op onderstaande websites kun je informatie vinden over: