Inventarisatie van de integrale gezondheid

 

Om de gezondheid van iemand met een chronische aandoening te kunnen beoordelen zijn ook andere domeinen dan het medische domein van belang, zoals het lichamelijk functioneren, het sociaal functioneren en de kwaliteit van leven. Er is immers vaak sprake van multiproblematiek.

Problemen in andere domeinen kunnen van invloed zijn op de manier waarop de patiënt omgaat met de chronische aandoening. En op de motivatie om bijvoorbeeld de leefstijl of het medicatiegebruik te verbeteren. Een voorbeeld: een patiënt die somber is omdat hij/zij zijn aandoening niet kan accepteren, heeft een andere behoefte dan een patiënt die zich eenzaam voelt en het daardoor het niet kan opbrengen iets aan zijn/haar leefstijl te doen.

Er zijn verschillende tools om de integrale gezondheidstoestand van je patiënt in kaart te brengen.  

Ondersteuning door NEO Huisartsenzorg

Er zijn vele tools beschikbaar voor het inventariseren van de integrale gezondheidstoestand. Wij hebben een selectie gemaakt van drie tools, o.b.v. bestaand gebruik in de regio, en o.b.v. positieve ervaringen en resultaten die de tools opleveren.

  1. De NCSI methode;
  2. De ziektelastmeter COPD 
  3. Het spinnenweb positieve gezondheid.

Klik op de tool om meer te lezen over hoe we praktijken ondersteunen.