Bestuur en directie

Bestuur

Tot december 2017 kenden we een CIHN-bestuur en een OCE Nijmegen-bestuur. De leden van het OCE-bestuur waren tevens lid van het CIHN-bestuur. Sinds december 2017 is het OCE Nijmegen bestuur echter opgeheven. De belangen van OCE Nijmegen worden uiteraard ook behartigd in dit overall bestuur. Bestuur en directie stemmen de bedrijfsvoering af in de bestuursvergadering.

Bestuur  
Anja Meekes voorzitter
Geert-Jan Janssen lid
Yvo Goffin lid
Jacqueline Klein Gunnewiek lid

 

Directie

De directie CIHN bestaat uit algemeen directeur-bestuurder Jean Takken en adjunct directeur Bedrijfsvoering Marcia Bos. Jean Takken is als algemeen directeur- bestuurder eindverantwoordelijk voor de Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer, OCE Nijmegen en OCE Praktijkondersteuning. Hij is belast met de dagelijkse aansturing van deze organisaties en wordt daarbij ondersteund door de adjunct-directeur Bedrijfsvoering. Onder bedrijfsvoering vallen de ondersteunende diensten: financiën, kwaliteit, secreatariaat, P&O, communicatie, ict, planning en projecten.