Actueel

Geslaagd lustrumfeest

Dit jaar bestaat OCE Nijmegen 10 jaar en Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer 20 jaar! Dit vierden we vrijdag 29 november in Fort Lent met een feest in de stijl van de 70ties, 80ties en 90ties onder de bevlogen 'leiding' van Bennie Solo. Nagenoeg alle voetjes gingen van de vloer. We kijken terug op een enorm geslaagd lustrumfeest! Mede dankzij de collega's die die avond en nacht de huisartsenposten in Boxmeer en Nijmegen bemanden, want de zorg ging natuurlijk gewoon door! Foto's door Carla Walk, collega en fotografe.

Woensdagochtend 27-11 niet bereikbaar

Het kantoor van OCE Nijmegen, OCE Praktijkondersteuning, Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer en de CIHN is op woensdag 27 november vanaf 9.30u niet bereikbaar i.v.m. groot onderhoud; niet per vaste telefoon maar ook niet per e-mail. Medewerkers met een mobiele telefoon zijn gewoon bereikbaar. Naar verwachting duurt deze situatie tot uiterlijk 12.30u. Onze excuses voor het ongemak.  

Symposium Acute ouderenzorg - denken, doen of allebei?

Stap op 21 november uit je zorgreflex - Ouderen willen de juiste zorg op de juiste plaats. Ook bij acute zorgvragen. Onze ‘zorgreflex’ is echter: direct handelen. Daarom lijkt een zorgvraag soms acuter dan hij is. Proactief inrichten van ouderenzorg kan deze reflex voorkomen. Samenwerken met de oudere in een zorg- en welzijnsnetwerk is een vereiste om aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van de oudere. Juist bij acute zorgvragen!

Meld je nog aan voor 'Samen voor hart en vaat: medicatie en therapietrouw'

Op woensdag 13 november organiseren we de nascholing “Samen voor hart en vaten; medicatie en therapietrouw” voor praktijkondersteuners. Mis het niet, we hebben nog enkele plaatsen open!
Apotheker Bas van Vlijmen vertelt over de regels, onduidelijkheden en mogelijkheden rondom medicatievoorschriften. Maar ook over medicijnen die vervuild zijn, niet leverbaar of niet vergoed worden. Hoe kunnen wij onze patiënten hierin ondersteunen?

Pilot Stoppen op Recept geslaagd

Het aantal rokers in Nijmegen e.o. ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. In maart 2019 zijn we in samenwerking met Sinefuma een pilot ‘Stoppen op Recept’ gestart in drie huisartsenpraktijken. Het resultaat van deze pilot: er zijn drie (patiënten)groepen gestart met in totaal 27 deelnemers.  21 daarvan zijn na afronding van de training gestopt met roken. Dit is een mooie score van 77%.  Sinefuma werkt nog aan een bijeenkomst terugvalpreventie. Dit mooie resultaat geeft ons reden om na te denken over een vervolg op de pilot.

Wie bouwt mee aan een nieuw integraal zorgmodel voor chronische aandoeningen?

Wij doen mee aan het project 'Ketenzorg Ontketend' van het Radboudumc. Daarin gaan we met een projectgroep van huisartsen, praktijkondersteuners en patiëntenvertegenwoordiging een integraal zorgmodel voor chronische aandoeningen ontwikkelen. Dit zorgmodel zal de ketens DM2, COPD en CVRM gaan vervangen. We zoeken huisartsen en praktijkondersteuners voor de projectgroep en paramedici voor de klankbordgroep. Tijd wordt vergoed. Geïnteresseerd? Lees dan verder.