Actueel

Nieuw: Mijn Astma Actieplan voor patiënten

Om astmapatiënten te helpen hun astma beter onder controle te houden, ontwikkelden onze OCE NIjmegen kaderarts en programmacoördinator astma-COPD voor hen een persoonlijk actieplan. Het Mijn astma actieplan is geïnspireerd op het Longaanval actieplan van het Longfonds. Huisarts of praktijkondersteuner kunnen het actieplan printen voor hun patiënt en vervolgens samen met de patiënt invullen.

Ondersteuningsbehoefte persoonsgerichte zorg in beeld gebracht

Hoe kunnen we huisartsenpraktijken en patiënten de komende jaren goed blijven ondersteunen bij het versterken van persoonsgerichte zorg? We vroegen het op verschillende manieren aan de zorgverleners in de praktijken en aan patiënten. En zijn aan de slag om dat te vertalen naar een goed aanbod voor de praktijken. In dit bericht meer daarover. Overigens zoeken we nog zorgprofessionals die willen meedenken. 

Pilot Beweegconsult COPD patiënten van start

Per 1 november start een pilot Beweegconsult voor COPD patiënten in een aantal huisartsen- en fysiotherapiepraktijken in Nijmegen. Het doel van de pilot is dat patiënten zich meer bewust zijn van het belang van bewegen, hun beweeggedrag in kaart gebracht is en beweegdoelen (beweegplan) zijn opgesteld. En dat is belangrijk want onder de COPD patiënten zijn meer mensen inactief dan onder de totale bevolking: 16% vs. 5,5%. En dat terwijl bewegen voor COPD patiënten juist belangrijk is. Overigens geeft 20% van de COPD-patiënten aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het bewegen.

Geslaagde interactieve blik in de toekomst

Wat CIHN directeur-bestuurder Jean Takken de aanwezigen toewenste, kwam uit: de Spiegelbijeenkomst 2018 werd een mooie avond vol inspiratie door mensen die een mooi beeld hebben van de toekomst, interactieve kennisuitwisseling door mensen die weten hoe het morgen écht anders kan en samen sparrend met mensen die het nu ook nog even niet weten maar wel vooruit wíllen. De combinatie van twee centrale hoofdsprekers en twee workshopronden werd door de aanwezigen weer gewaarderd. Een foto-impressie vindt u onderaan.