Actueel

Erg geslaagde netwerkbijeenkomst! Wie vlooi jij binnenkort?

Als gedragsbioloog Patrick van Veen de vergelijking maakt tussen mensen(gedrag) en apen(gedrag), is het muisstil in de zaal. Hij maakt grote indruk met zijn verhaal. De kans is best groot dat de aanwezigen na zijn presentatie op zoek gaan naar de ‘King maker’. Of even gaan ‘vlooien’ met collega’s waarmee zij nog niet zo veel samenwerken.

Er is ondersteuning beschikbaar voor lokale Nat. Diabetes Challenge

Als je als praktijk binnen OCE Nijmegen mee wilt doen aan De Nationale Diabetes Challenge (NDC), dan kun je daarbij ondersteuning krijgen. Lees hieronder  meer daarover en laat het ons vóór 5 april weten.
Voor de praktische ondersteuning  werken we samen met de GGD Gelderland Zuid. Op 5 februari ontvingen praktijken een mail hierover.

Nieuw: Mijn Astma Actieplan voor patiënten

Om astmapatiënten te helpen hun astma beter onder controle te houden, ontwikkelden onze OCE NIjmegen kaderarts en programmacoördinator astma-COPD voor hen een persoonlijk actieplan. Het Mijn astma actieplan is geïnspireerd op het Longaanval actieplan van het Longfonds. Huisarts of praktijkondersteuner kunnen het actieplan printen voor hun patiënt en vervolgens samen met de patiënt invullen.

Ondersteuningsbehoefte persoonsgerichte zorg in beeld gebracht

Hoe kunnen we huisartsenpraktijken en patiënten de komende jaren goed blijven ondersteunen bij het versterken van persoonsgerichte zorg? We vroegen het op verschillende manieren aan de zorgverleners in de praktijken en aan patiënten. En zijn aan de slag om dat te vertalen naar een goed aanbod voor de praktijken. In dit bericht meer daarover. Overigens zoeken we nog zorgprofessionals die willen meedenken. 

Pilot Beweegconsult COPD patiënten van start

Per 1 november start een pilot Beweegconsult voor COPD patiënten in een aantal huisartsen- en fysiotherapiepraktijken in Nijmegen. Het doel van de pilot is dat patiënten zich meer bewust zijn van het belang van bewegen, hun beweeggedrag in kaart gebracht is en beweegdoelen (beweegplan) zijn opgesteld. En dat is belangrijk want onder de COPD patiënten zijn meer mensen inactief dan onder de totale bevolking: 16% vs. 5,5%. En dat terwijl bewegen voor COPD patiënten juist belangrijk is. Overigens geeft 20% van de COPD-patiënten aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het bewegen.