Actueel

Wie bouwt mee aan een nieuw integraal zorgmodel voor chronische aandoeningen?

Wij doen mee aan het project 'Ketenzorg Ontketend' van het Radboudumc. Daarin gaan we met een projectgroep van huisartsen, praktijkondersteuners en patiëntenvertegenwoordiging een integraal zorgmodel voor chronische aandoeningen ontwikkelen. Dit zorgmodel zal de ketens DM2, COPD en CVRM gaan vervangen. We zoeken huisartsen en praktijkondersteuners voor de projectgroep en paramedici voor de klankbordgroep. Tijd wordt vergoed. Geïnteresseerd? Lees dan verder.

Proef met Praktijkondersteuner Ouderen

Per 1 april is Antonín de Waard begonnen als POH Ouderen bij OCE Nijmegen. Het gaat om een proef tot aan het eind van dit jaar. In deze periode gaat hij de functie helpen ontwikkelen, onder andere door als POH Ouderen in huisartsenpraktijk de Schakel (Meijhorst) werkzaam te zijn. We willen onderzoeken welke meerwaarde een POH Ouderen kan hebben bij de implementatie van het zorgprogramma ouderenzorg. En zoeken naar een antwoord op vragen als: waar loopt een praktijk tegenaan, aan welke ondersteuning is behoefte op het gebied van ouderenzorg? 

Persoonsgerichte zorg werpt vruchten af

We zetten al een aantal jaren (vanaf 2014 om precies te zijn) in op zelfregie en persoonsgerichte zorg. De visie hierachter is dat persoonsgerichte zorg de kwaliteit van zorg én de kwaliteit van leven van de patiënt verbetert en een positieve bijdrage heeft aan het werkplezier van de zorgverlener. In 2018 bereikten praktijken positieve resultaten door gericht in te zetten op persoonsgerichte zorg. Lees bijvoorbeeld hieronder het voorbeeld in het kader. Tegelijkertijd hebben praktijken meer behoefte aan ondersteuning op maat, daar zetten we in 2019 meer op in. 

Erg geslaagde netwerkbijeenkomst! Wie vlooi jij binnenkort?

Als gedragsbioloog Patrick van Veen de vergelijking maakt tussen mensen(gedrag) en apen(gedrag), is het muisstil in de zaal. Hij maakt grote indruk met zijn verhaal. De kans is best groot dat de aanwezigen na zijn presentatie op zoek gaan naar de ‘King maker’. Of even gaan ‘vlooien’ met collega’s waarmee zij nog niet zo veel samenwerken.

Er is ondersteuning beschikbaar voor lokale Nat. Diabetes Challenge

Als je als praktijk binnen OCE Nijmegen mee wilt doen aan De Nationale Diabetes Challenge (NDC), dan kun je daarbij ondersteuning krijgen. Lees hieronder  meer daarover en laat het ons vóór 5 april weten.
Voor de praktische ondersteuning  werken we samen met de GGD Gelderland Zuid. Op 5 februari ontvingen praktijken een mail hierover.

Nieuw: Mijn Astma Actieplan voor patiënten

Om astmapatiënten te helpen hun astma beter onder controle te houden, ontwikkelden onze OCE NIjmegen kaderarts en programmacoördinator astma-COPD voor hen een persoonlijk actieplan. Het Mijn astma actieplan is geïnspireerd op het Longaanval actieplan van het Longfonds. Huisarts of praktijkondersteuner kunnen het actieplan printen voor hun patiënt en vervolgens samen met de patiënt invullen.