Vergoeding fysiotherapie bij post-COVID-19 patiënten 1e lijn

Vanaf 18 juli wordt de fysiotherapie in de eerste lijn bij post-coronapatiënten vergoed uit de basisverzekering. Hierbij is een aantal belangrijke punten waar men aan moet voldoen:

  • Verwijzing van de huisarts/ specialist, start behandeling binnen 1 maand;
  • Na 3 maanden moet er een onderlinge afstemming plaatsvinden en een rapportage naar de huisarts worden gestuurd. De huisarts is hoofdbehandelaar;
  • Duur van de zorg is in principe een half jaar (met uitzondering kan er verlenging plaatsvinden. Dit MOET door de specialist gebeuren);
  • Maximaal 50 zittingen fysiotherapie, 8 uur ergotherapie en 7 uur diëtetiek. Logopedie is ook in het stuk opgenomen daar staan nog verder geen maximaal aantal uren voor. Dit is inclusief de MDO-momenten;
  • Het belangrijkste is dat de patiënt een consensusverklaring afgeeft. Hierin verklaart de patiënt dat hij/zij zijn/haar gegevens zijn beschikbaar stelt voor onderzoek. Dit moet worden vastgelegd in het EPD. 

Mocht iemand dus niet mee willen doen aan het ter beschikkingsstellen van de gegevens voor onderzoek, dan wordt de zorg dus NIET vergoed. Ook niet uit andere regelingen.

Ook niet positief geteste patiënten

In principe geldt deze regeling tot het einde van 2020 maar de verwachting is dat deze mogelijk verlengd gaat worden over 2021 omdat er naar verwachting niet al eind 2020 een nieuwe stand van wetenschap en praktijk zal zijn. Belangrijk is dat de huisarts ook niet positief geteste patiënten kan insturen. Er moet dan op de verwijzing staan: doorgemaakte COVID-19 of waarschijnlijk doorgemaakte COVID-19.

Extra informatie

Ter extra info nog de volgende hyperlinks: