CAHAG-advies van 10 juni: herstarten spirometrie in de huisartsenpraktijk

Op 10 juni adviseerde de CASPIR commissie van CAHAG om spirometrie onder gecontroleerde condities weer op te starten in de huisartsenpraktijk. De CASPIR commissie heeft hiervoor dit advies opgesteld en maakte het filmpje ‘Praktische adviezen voor het herstarten van spirometrie in de huisartsenpraktijk’

De opgestelde adviezen sluiten zo veel mogelijk aan bij de adviezen van het NHG (1), de Nederlandse Vereniging van Longartsen en Tuberculose (NVALT) (2), de European Respiratory Society (ERS) (3), het RIVM (4) en de WHO (5). Dit CAHAG- advies moet u zien als aanvulling op de adviezen die gegeven worden door het RIVM en het NHG. Bij alle adviezen is rekening gehouden met het risico voor patiënten en de uitvoerder. Astma- en COPD-patiënten zijn extra kwetsbaar waarbij elke risico op een SARS-CoV-2 infectie voorkomen dient te worden. Het risico op besmetting van de uitvoerder moet daarbij minimaal zijn. Bij het nemen van besluiten is rekening gehouden met de fase van de COVID-19 epidemie en de mogelijke verspreiding via aërosolen.

Of spirometrie mogelijk is in de praktijk is afhankelijk van de COVID-pandemie. Volg altijd de meest recente adviezen op. Deze zijn te vinden op www.cahag.nl of www.nhg.org.