Uw zorgprogramma

Om te zorgen voor de best mogelijke medische zorg voor ouderen heeft OCE Nijmegen samen met alle betrokken zorgverleners het zorgprogramma Ouderenzorg ontwikkeld. U kunt het zien als een draaiboek voor zorg en behandeling.  Er staat in wie wanneer bij uw zorg betrokken is of wordt, wat ieder van hen doet en waaraan de zorg moet voldoen. De betrokken zorgverleners registreren de belangrijke gegevens over u als patiënt in een beveiligde digitale omgeving. Dit delen van kennis en ervaring helpt om samen met u uw gezondheid in de gaten te houden.

Voordelen zorgprogramma

Een belangrijk voordeel van het zorgprogramma is dat de deskundigheid van de diverse zorgverleners bij elkaar komt. Door betere samenwerking en uitwisseling van kennis verbetert de zorg aan u. Alle betrokken zorgverleners zijn goed op de hoogte van uw gezondheidstoestand. U hoeft dus niet steeds opnieuw uw verhaal te vertellen. Bovendien krijgt u duidelijke adviezen. Ondertussen heeft u gewoon één aanspreekpunt: bijvoorbeeld uw eigen huisarts(enpraktijk) of de wijkverpleegkundige.

Wat betekent het zorgprogramma voor u?

  • U heeft een aanspreekpunt;
  • U ontvangt zorg en ondersteuning die past bij uw persoonlijk situatie;
  • Zorgverleners die betrokken zijn bij uw zorg en ondersteuning werken nauw samen en stemmen de zorg op elkaar af;
  • U krijgt eenduidige informatie van zorgverleners;
  • U hoeft uw medische behandeling niet steeds opnieuw uit te leggen aan verschillende zorgprofessionals.