CASPIR module 6 casuïstiek bespreking 29 november 2022

Datum: 
dinsdag 29 november 2022 - 17:30 t/m 20:30
Zorgprogramma: 
COPD

Op dinsdag 29 november 2022 organiseert NEO huisartsenzorg weer een CASPIR Module 6 voor huisartsen en praktijkondersteuners die een CASPIR-certificaat hebben. Deze module heeft de vorm van een casuïstiekbespreking. Tijdens de bijeenkomst worden enkele casussen behandeld die door deelnemers zelf worden ingebracht.  De praktijkondersteuner bespreekt de uitvoering van de (eigen) casus (observatie, accepteerbaarheid, herhaalbaarheid) en de huisarts bespreekt de beoordeling volgens het ROER-systeem. Alle casussen worden, na het inleveren van de casus, beoordeeld door de kaderhuisarts, longarts en longfunctieanaliste en voorzien van feedback retour gestuurd. Het geheel wordt (be)geleid door een longfunctie-analiste, een longarts en kaderhuisarts astma/COPD. De ervaring leert dat deelnemers veel leren: zowel op medisch inhoudelijk als op praktisch gebied.

Belangrijk te weten

Een CASPIR-certificaat is na afgifte 3 jaar geldig. Om voor her-certificering in aanmerking te komen, schrijft CAHAG het volgende voor:

  1. Je bent verplicht binnen 3 jaar na afgifte van het certificaat minimaal 2x Module 6 casuïstiekbesprekingen (3 uur per bijeenkomst) te volgen waarbij een kaderhuisarts astma/COPD, longarts en longfunctieanalist aanwezig zijn. Je kunt één van de twee casuïstiekbesprekingen als e-learning volgen: de zgn. CASPIR Online. Voor meer informatie over hoe deze CASPIR Online werkt, klik je op deze link: https://www.cahag.nl/spirometrie-caspir-kaspir/caspir/voor-professionals/caspir-online 
  2. Eenmalig in de 3 jaar moet je een portfolio met de laatste 8 spirometriën aanleveren (inclusief beoordelingsformulier ingevuld door zowel de beoordelaar als de uitvoerder) aan de regionale longfunctie analist ter beoordeling van de kwaliteit en de interpretatie.

Je kunt de voorwaarden terugvinden op de website van CAHAG via deze link: https://www.cahag.nl/spirometrie-caspir-kaspir/caspir/voor-professionals/hercertificaat

Voorbereiding 

Voor deze Module 6 bijeenkomst vragen we je (bij voorkeur als Huisarts-POH-koppel) om 1 spirometrie-casus voor te bereiden in een Power Point presentatie en deze vooraf te mailen. Uiterlijk drie weken voor de scholing inzenden s.v.p. zodat we deze alvast door kunnen nemen.

Inhoud 

Op de avond zelf zal de POH de uitvoering bespreken (observatie, accepteerbaarheid, herhaalbaarheid) en de huisarts de beoordeling volgens het ROER-systeem. De avond zal geleid worden door een longfunctie-analiste, een longarts en kaderhuisarts astma/COPD.

Programma      

17.30 uur                 Ontvangst met soep en broodje

18.00 uur                 Aanvang Module 6  casuïstiek

~20.30 uur              Einde Bijeenkomst

Locatie

MFC Maldensteijn, kerkplein te Malden

Kosten

Deelnemers aangesloten bij OCE Nijmegen betalen een eigen bijdrage van € 80,00. 

Deelnemers van buiten OCE Nijmegen zijn ook van harte welkom op onze scholingen. Voor hen geldt echter het volledige tarief van € 160,00. OCE Nijmegen neemt namelijk voor de bij haar aangesloten deelnemers de helft van de kosten voor haar rekening.

Aanmelding

Je kunt je voor deze avond (bij voorkeur als Huisarts- POH-koppel) inschrijven door het onderstaande aanmeldformulier volledig in te vullen. 

Uiterste inschrijfdatum

1 oktober 2022

De maximale groepsgrootte is 20 personen. Op deze scholing zijn onze scholingsvoorwaarden van toepassing. Opgave voor deze scholing betekent automatisch dat je akkoord gaat met deze scholingsvoorwaarden.