Kwaliteitsjaarverslagen

Iedere zorginstelling is verplicht om jaarlijks verslag uit te brengen van het gevoerde kwaliteitsbeleid, resultaten van het zorgproces en de ontwikkelingen en voornemens. OCE Nijmegen bracht in 2012 en 2013 apart een kwaliteitsjaarverslag en een jaarbericht uit. Voor het jaar 2014 maakten we een gecombineerd jaarverslag met daarin de belangrijkste gebeurtenissen en onderwerpen voor dat jaar; zowel op het gebied van kwaliteit als in het algemeen.