Wie bouwt mee aan een nieuw integraal zorgmodel voor chronische aandoeningen?

Wij doen mee aan het project 'Ketenzorg Ontketend' van het Radboudumc. Daarin gaan we met een projectgroep van huisartsen, praktijkondersteuners en patiëntenvertegenwoordiging een integraal zorgmodel voor chronische aandoeningen ontwikkelen. Dit zorgmodel zal de ketens DM2, COPD en CVRM gaan vervangen. We zoeken huisartsen en praktijkondersteuners voor de projectgroep en paramedici voor de klankbordgroep. Tijd wordt vergoed. Geïnteresseerd? Lees dan verder.

Wat levert een integraal zorgmodel op? 

  • In de huidige ketens ligt de focus op de aandoening: diabetes, COPD of CVRM. In het integraal zorgmodel ligt de focus op de patiënt in zijn geheel. De zorgverlener zal zich daardoor beter ondersteund voelen in een integrale, persoonsgerichte benadering;
  • We ontwikkelen een financiering die beter past bij deze integrale benadering;
  • We laten de ICT ondersteuning beter aansluiten op een integrale benadering;
  • En er komt ondersteunende scholing voor het integrale zorgmodel;
  • Door mee te doen aan dit project zijn we zelf aan zet in de ontwikkeling van een integraal zorgmodel. Een ontwikkeling die zorgverzekeraars steeds meer zullen gaan inzetten. We kunnen hier nu zelf in sturen.

Projectgroep

We zoeken huisartsen en praktijkondersteuners om mee te denken in een projectgroep in de periode van september 2019 tot de zomer van 2020. De tijdsinvestering is ongeveer 1-2 uur per maand. Deze tijd zullen we vergoeden.

Vanaf eind 2020 willen we in 2 huisartsenpraktijken het ontwikkelde integrale model gaan testen, inclusief de scholingen, ICT en financiering. We zoeken dus twee huisartsenpraktijken die mee willen doen aan deze pilot. De tijdsinvestering die dit vraagt van deze praktijken moeten we in het komend jaar in beeld brengen. Deze tijd vergoeden we.

Klankbordgroep

Ten slotte zoeken we paramedici die willen meedenken in een klankbordgroep. We zoeken een diëtist, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, apotheker en een specialist ouderengeneeskunde. Deze klankbordgroep zal 2 maal bij elkaar komen. De tijdsinvestering zal ongeveer 2,5 uur per vergadering zijn, inclusief voorbereiding. Deze tijd zullen we vergoeden.