Praktijkondersteuning GGZ jeugd onder de aandacht bij minister Bruins

Op woensdag 8 januari bracht Minister Bruno Bruins (medische zorg en sport) een werkbezoek aan de gemeente Nijmegen, met het thema juiste zorg op de juiste plek. In het Thermion in Lent mochten drie projecten zich presenteren aan afgevaardigden van het ministerie en de gemeente Nijmegen. Een daarvan was ons project Praktijkondersteuner GGZ Jeugd (POH GGZ jeugd) in Nijmegen, een project van ons onderdeel Praktijkondersteuning.

We hadden een moeder en kind uitgenodigd om hun verhaal te vertellen aan de minister en delegatie. Het was een geslaagde bijeenkomst want door het verhaal van moeder en kind kwam een kerntaak van de POH GGZ jeugd goed naar voren: normaliseren. In dit voorbeeld was dat (het normaliseren van) angst. Het kind gaf zelf aan dat de angst er nog wel was, maar dat ze er nu beter mee om wist te gaan. De minister vroeg daarnaast naar informatie-overdracht en privacy-aspecten binnen de samenwerking met andere zorgverleners. Hierop konden huisarts Claudia Meulemans en POH GGZ Belinda Dekker aangeven hoe zij hier op een veilige manier vorm aan geven. Projectleider Thomas Klijn gaf nog een korte toelichting over hoe de POH GGZ jeugd in Nijmegen is georganiseerd.

Al met al kregen het ministerie en de gemeente zowel inzicht in de dagelijkse praktijk als ook in de organisatie er omheen. Als OCE Praktijkondersteuning zijn we blij dat we ons project voor het voetlicht konden brengen. Daarnaast was het werkbezoek voor ons een blijk van waardering voor de geleverde inspanningen en het pionieren. Wat ons betreft een voorbeeld van een mooi initiatief dat hopelijk steeds meer vaste grond gaat krijgen!