Pilot Stoppen op Recept geslaagd

Het aantal rokers in Nijmegen e.o. ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. In maart 2019 zijn we in samenwerking met Sinefuma een pilot ‘Stoppen op Recept’ gestart in drie huisartsenpraktijken. Het resultaat van deze pilot: er zijn drie (patiënten)groepen gestart met in totaal 27 deelnemers.  21 daarvan zijn na afronding van de training gestopt met roken. Dit is een mooie score van 77%.  Sinefuma werkt nog aan een bijeenkomst terugvalpreventie. Dit mooie resultaat geeft ons reden om na te denken over een vervolg op de pilot. Daarover houden we jullie uiteraard op de hoogte, maar mocht je interesse al gewekt zijn, lees dan even verder over de afgeronde pilot.

Wat hield de pilot in?
Om je nog een idee te geven: de deelnemende huisartsenpraktijken verzamelden de NAW gegevens van de rokende ketenzorgpatiënten.  Vanuit OCE Nijmegen verstuurden we brieven, voorzien van een logo van de praktijk, naar de patiënten. In de brieven stond de uitnodiging om mee te doen met de training “Rookvrij! Ook jij?”.

Een professionele trainer van Sinefuma gaf de training in een locatie/buurthuis in de  buurt van de deelnemende huisartsenpraktijk. De training bestond uit 7 bijeenkomsten van 1,5 uur.