Pilot Beweegconsult COPD patiënten van start

Per 1 november start een pilot Beweegconsult voor COPD patiënten in een aantal huisartsen- en fysiotherapiepraktijken in Nijmegen. Het doel van de pilot is dat patiënten zich meer bewust zijn van het belang van bewegen, hun beweeggedrag in kaart gebracht is en beweegdoelen (beweegplan) zijn opgesteld. En dat is belangrijk want onder de COPD patiënten zijn meer mensen inactief dan onder de totale bevolking: 16% vs. 5,5%. En dat terwijl bewegen voor COPD patiënten juist belangrijk is. Overigens geeft 20% van de COPD-patiënten aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het bewegen.
De pilot loopt tot eind 2019 en wordt gefinancierd door VGZ. De financiering van de pilot biedt ruimte aan 80 patiënten.

Doelen pilot

  1. COPD patiënten zijn zich bewust van het belang van beweging, hun beweeggedrag en hun, door hen zelf aangegeven, beweegstatus;
  2. De patiënten formuleren samen met de fysiotherapeut doelen om zijn beweegstatus beter te laten aansluiten bij de aandoening. Deze doelen worden in het beweegplan opgenomen.
  3. De huisarts en de POH krijgen inzicht in het, door de patiënten aangegeven beweeggedrag, de motivatie en het beweegplan van de patiënt.

Wat houdt de pilot concreet in?

  1. De huisarts of praktijkondersteuner vraagt de patiënten om mee te doen aan de pilot. Met toestemming van de patiënt informeren zij de fysiotherapeut;
  2. De fysiotherapeut informeert de deelnemende (COPD) patiënt over het belang van bewegen bij COPD;
  3. De fysiotherapeut brengt het subjectieve beweeggedrag van de deelnemer in kaart;
  4. En stelt samen met de deelnemer een beweegplan op, passend bij zijn/haar motivatie en wensen.

De deelnemende patiënt wordt 2x door de fysiotherapeut gezien. Het 1e consult is de intake pilot beweegconsult en duurt 45 minuten. Na een half jaar wordt de patiënt nogmaals gezien door de fysiotherapeut en evalueert de fysiotherapeut met de patiënt (30 minuten).

De praktijkondersteuners kunnen gebruik maken van een voorbeeld-patiëntenbrief om de patiënten te informeren over de pilot. De patiënten zullen, na goedkeuring,  via VIP Live worden doorverwezen naar de fysiotherapeuten.

Wie doen mee aan de pilot?

De huisartsen- en fysiotherapiepraktijken die in 2017 meededen aan een pilot ‘Bewegen bij COPD patiënten’ doen ook dit keer mee met de pilot.