Ondersteuningsbehoefte persoonsgerichte zorg in beeld gebracht

Hoe kunnen we huisartsenpraktijken en patiënten de komende jaren goed blijven ondersteunen bij het versterken van persoonsgerichte zorg? We vroegen het op verschillende manieren aan de zorgverleners in de praktijken en aan patiënten. En zijn aan de slag om dat te vertalen naar een goed aanbod voor de praktijken. In dit bericht meer daarover. Overigens zoeken we nog zorgprofessionals die willen meedenken. 

Waar heeft de patiënt behoefte aan?

We vroegen aan Zorgbelang Gelderland/Utrecht om een behoeftepeiling uit te voeren onder patiënten met DM2, COPD of CVRM. De vragen in deze behoeftepeiling concentreerden zich op het onderwerp ‘Eigen regie’: Hoe denken de patiënten over eigen regie? Wat zijn hun wensen, verwachtingen en behoeften m.b.t. hun eigen kunnen en doen en m.b.t. ondersteuning van de huisarts en praktijkondersteuner?
Het rapport van Zorgbelang met de resultaten van deze behoeftepeiling vind je hier.

Waar heeft de zorgverlener in de huisartsenpraktijk behoefte aan?

Op dinsdag 18 september organiseerden we een inspiratiebijeenkomst Persoonsgerichte Zorg. Samen met de aanwezige huisartsen, praktijkondersteuners en patiëntvertegenwoordigers inventariseerden we de knelpunten waar men tegen aanloopt bij het persoonsgerichter maken van de zorgverlening. Vervolgens hebben we gezamenlijk bekeken wat OCE Nijmegen kan bieden om deze knelpunten aan te pakken.
Een samenvatting van de resultaten van deze bijeenkomst vind je hier.

Hoe nu verder?

De komende tijd werken we de verzamelde input uit en vertalen dat naar een aanbod voor Persoonsgerichte zorg voor de komende jaren. Een aantal zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers wil hierbij meedenken, gaven ze al aan. We zoeken echter nog meer meedenkers. Wil je ook graag meedenken bij het verder uitwerken van het aanbod persoonsgerichte zorg in de komende jaren? Neem dan contact op met Mayke van der Hoff.

Ook voor andere vragen omtrent persoonsgerichte zorg kun je terecht bij Mayke van der Hoff