Er is ondersteuning beschikbaar voor lokale Nat. Diabetes Challenge

Als je als praktijk binnen OCE Nijmegen mee wilt doen aan De Nationale Diabetes Challenge (NDC), dan kun je daarbij ondersteuning krijgen. Lees hieronder  meer daarover en laat het ons vóór 5 april weten.
Voor de praktische ondersteuning  werken we samen met de GGD Gelderland Zuid. Op 5 februari ontvingen praktijken een mail hierover.

Praktische ondersteuning

De gezondheidsmakelaars van de GGD kunnen ondersteunen bij het organiseren en faciliteren van de wandelgroepen en de meelopende professionals. Dit kan in onderling overleg uitgewerkt worden. Monique Besseling (POH Druten Zuid) zegt over de samenwerking met Joep Goessens (GGD gezondheidsmakelaar) het volgende: “Voor mij is Joep de "lijmende factor" geweest tijdens alle activiteiten en organisatorische zaken m.b.t. NDC. Hij heeft voorwaardescheppende afspraken gemaakt, regelzaken overgenomen en vooral gezorgd voor de juiste randvoorwaarden. Daardoor konden wij zorgeloos wandelen.”

Financiële ondersteuning

Wij komen de praktijken die deelnemen aan de NDC tegemoet in de kosten voor het meewandelen. Per praktijk is er een geldbedrag beschikbaar. Als praktijken samen een lokale diabetes challenge organiseren, kan dit bedrag één keer gefactureerd worden.

Willen jullie gebruik maken van de ondersteuning? Laat het dan weten door vóór vrijdag 5 april een mailtje te sturen aan ocenijmegen@cihn.nl

Geen ondersteuning nodig?

Doe je wel mee met de NDC , maar heb je geen ondersteuning nodig? Dan horen we graag dat jullie meedoen, zodat we weten hoeveel praktijken er in onze regio meedoen aan de NDC. Laat je het ons weten via ocenijmegen@cihn.nl? Dank je wel.