Nieuw: Mijn Astma Actieplan voor patiënten

Om astmapatiënten te helpen hun astma beter onder controle te houden, ontwikkelden onze OCE NIjmegen kaderarts en programmacoördinator astma-COPD voor hen een persoonlijk actieplan. Het Mijn astma actieplan is geïnspireerd op het Longaanval actieplan van het Longfonds. Huisarts of praktijkondersteuner kunnen het actieplan printen voor hun patiënt en vervolgens samen met de patiënt invullen. Op het actieplan komt te staan welke medicatie de patiënt gebruikt en wat hij/zij moet doen als hij zich minder goed voelt. De patiënt krijgt het actieplan vervolgens mee naar huis met de bedoeling daarmee meer regie te krijgen over zijn astma. We nodigen huisartsen en praktijkondersteuners van harte uit om het actieplan te downloaden en met patiënten te gaan invullen. Feedback horen we graag: a.vanderpoel@cihn.nl.