NCSI methode

NCSI methode

Hoe werkt het?

Met behulp van een computervragenlijst, die patiënten thuis in kunnen vullen wordt een PatientenProfielKaart samengesteld, waarin alle klachten en beperkingen grafisch worden weergegeven. Onderwerpen: longfunctie, BMI, moeheid, benauwdheid, emoties, beperkingen, somberheid, tevredenheid en acceptatie.

Aan de hand van deze kaart kan de praktijkondersteuner (POH) het gesprek aangaan met de patiënt.

Wat levert het op?

In de praktijk blijkt dat er hierdoor meer inzicht komt bij de patiënt en dat hij/zij beter in staat is om doelen te stellen. Dit wordt bevestigd in de pilot die in 5 huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen gedaan is.

Hoeveel tijd kost het?

Bespreking van de  NCSI kost gemiddeld 35 minuten. POH’s die er nu mee werken, geven aan dat het in te passen is in de dagelijkse praktijk. Na het eerste jaar wordt allereerst een korte screenende vragenlijst van 9 vragen ingevuld, die alleen bij problemen uitgebreid wordt tot de volledige vragenlijst.

Aanvullende redenen om voor de NCSI te kiezen zijn de brede blik op de patiënt en ook de mogelijkheid om deze in de toekomst te gebruiken bij andere chronische aandoeningen, zoals DM2, Hartfalen (multimorbiditeitsmeter), en ook bij patiënten met meerdere chronische aandoeningen tegelijk. Het feit dat dit instrument voor meerdere zorgprogramma ’s inzetbaar is, voorkomt dat elk zorgprogramma haar eigen instrument nodig heeft. Scholingen aan POH's en huisartsen hoeven hierdoor beperkter gegeven te worden (één scholing volstaat waarschijnlijk voor alle zorgprogramma's). Verder is de NCSI/multi-morbiditeitmeter een goede kapstok voor de POH om zelfregie van de patiënt bespreekbaar te maken.

Meer weten?

Neem contact op met Mayke van der Hoff: m.vanderhoff@cihn.nl, tel. (024) 352 35 89