Gesuperviseerde oefentherapie COPD vanaf 1e behandeling in het basispakket

Oefentherapie onder supervisie van een fysiotherapeut voor patiënten met matig ernstig tot zeer ernstig COPD maakt vanaf 1 januari 2019 al vanaf de eerste behandeling onderdeel uit van het basispakket. De bewindslieden van VWS hebben daartoe besloten. Hiermee is het advies van het Zorginstituut overgenomen. En dat is goed nieuws voor COPD-patiënten. Aandacht voor bewegen en fysiotherapie kan helpen longaanvallen te voorkomen. Wel wordt, in tegenstelling tot de huidige situatie, een maximum aantal behandelingen vergoed, afhankelijk van de GOLD classificatie. 

Op dit moment moeten mensen met COPD de eerste twintig behandelingen zelf betalen. Dat leidt er toe dat veel mensen de fysiotherapeut niet inschakelen, wat bijvoorbeeld kan resulteren in longaanvallen met ziekenhuisopnamen. In de nieuwe systematiek wordt, afhankelijk van de GOLD classificatie, een maximum aantal behandelingen vergoed. Nu is het zo dat, nadat de eerste twintig behandelingen zelf zijn betaald, er geen maximum is aan het aantal vergoedde behandelingen. Dat verandert dus.