Geslaagde interactieve blik in de toekomst

Wat CIHN directeur-bestuurder Jean Takken de aanwezigen toewenste, kwam uit: de Spiegelbijeenkomst 2018 werd een mooie avond vol inspiratie door mensen die een mooi beeld hebben van de toekomst, interactieve kennisuitwisseling door mensen die weten hoe het morgen écht anders kan en samen sparrend met mensen die het nu ook nog even niet weten maar wel vooruit wíllen. De combinatie van twee centrale hoofdsprekers en twee workshopronden werd door de aanwezigen weer gewaarderd. Een foto-impressie vindt u onderaan.

Om over na te denken

Keynote spreker Jan Jacobs, Smarthealth adviseur, gaf een prikkelende blik in de toekomst door in te zoomen op het begrip ehealth en de trends op dat gebied. Hij relativeerde én accentueerde het begrip ehealth. Enerzijds is ehealth feitelijk ''alles met met een stekker en een batterij om de zorg voor de patiënt te verbeteren''. Anderzijds is veel daarvan inmiddels al zo gewoon geworden in de laatste 10 jaar en vooral gericht op het verhogen van (24 uurs) serviceverlening en gemak. Hoe kunnen we effectiever en klantvriendelijker communiceren met onze klanten? Iets waar we in de zorg nog wel wat van kunnen leren. Jacobs plaatste digital health in een breed perspectief en hamerde onder andere op het feit dat we ons moeten realiseren dat consumenten (lees: patiënten) steeds meer met eigen data bij zorgverleners komen (denk bv. aan dat uit fitbit-achtige horloges). Hij benadrukte ook het belang van big data over de gezondheid van groepen en wees op de ontwikkelingen rondom articficial intelligence. Een advies van zijn kant: als je met ehealth-technologie aan de slag wilt, denk dan niet vanuit de techniek ('ik wil in de cloud')', maar denk vanuit toepassingen; wat wil je voor je praktijk of je patiënten doen of bereiken, bijvoorbeeld je bereikbaarheid vergroten. En daar kunnen we in de zorg nog wel wat aan verbeteren volgens Jan Jacobs. Want in tegenstelling tot andere sectoren ligt de focus in de zorg helaas toch wat minder op de klant en gemak, houdt hij aanwezigen de spiegel voor. Over het waarom valt veel te discussiëren maar naar de mening van Jacobs zit dat 'm in drie zaken: de aanwezigheid van perverse prikkels in ons zorgsysteem, de overregulering (marktordening) en de toch relatief gebrekkige ICT voorzieiningen in de zorg. Stof om over na te denken.

Verwijsproces

Guido Adriaansens, huisarts, nam de aanwezigen vervolgens mee naar de wat meer nabije toekomst in onze directe omgeving: het CWZ project Beter Beter worden, Juiste Zorg,Juist Plek. Guido is sinds enige tijd samen met projectmanager Wienke Thoonen werkzaam binnen de programmalijn Juist Zorg, Juiste Plek. Adriaansens vertelde over het ontstaan en het doel van dit grootste project: beperking van de groei van het CWZ en verhoging van de substitutie van zorg. Hij legde uit dat de focus in het deelproject komt te liggen op het verwijsproces. We moeten niet meer denken in schuttingen tussen de 1e, 2e en andere 'lijnen'; we moeten gaan denken in samenhang van netwerken, is zijn visie.

Na deze centrale aftrap, volgden de aanwezigen in 2 rondes, workshops. Vooral daar was er veel interactie en utiwisseling van kennis en ervaring. Er werden casi behandeld, adviezen en handige tips gedeeld en apparatuur gedemonstreerd. We kijken terug op een gelsaagde avond!