Erg geslaagde netwerkbijeenkomst! Wie vlooi jij binnenkort?

Als gedragsbioloog Patrick van Veen de vergelijking maakt tussen mensen(gedrag) en apen(gedrag), is het muisstil in de zaal. Hij maakt grote indruk met zijn verhaal. De kans is best groot dat de aanwezigen na zijn presentatie op zoek gaan naar de ‘King maker’. Of even gaan ‘vlooien’ met collega’s waarmee zij nog niet zo veel samenwerken.

Aan de aandachtige stilte bij Patrick van Veen, ging positieve reuring en interactie in de zaal en subzaaltjes vooraf, aangezwengeld door de acteurs van CruxCreaties. Treffend zetten zij scenes neer uit de dagelijkse huisartsenpraktijk. Het takenpakket van de huisarts is wel érg breed! Stof tot nadenken, de nodige reacties en vooral instemmend geknik. Daarna gingen de aanwezigen in subgroepen ‘de wijk in’ om aan de hand van casussen te bedenken hoe samenwerking in de wijken verloopt, wat en wie je daar bij nodig hebt, als zorgverlener en patiënt. Ook hier ontstonden leuke discussies en ideeën voor verdere uitwerking mogelijk!

Samen en op-maat

Wat daarbij bijvoorbeeld opviel was de aandacht voor zorg-op-maat, voor het afstemmen op de behoefte en normen en waarden van de patiënt als gezamenlijke opdracht en visie voor samenwerkende zorgprofessionals. Maar ook de behoefte van zorgverleners aan verbinding met het wijkaanbod. 

Samenwerkingstips

Het geheel werd afgesloten met nuttige tips uit twee best practices (Herstelcirkel en Stichting Maas en Waal in beweging). Grietje Bekker van Maas & Waal in beweging en Huub ter Haar werden geïnterviewd over hun succesverhalen in de regio. Mooi om te zien hoe het ook anders kan en hoe een heel dorp actief kan worden in leefstijlverbetering. Of waar de patiënten de zorg in eigen hand hebben, gezamenlijk optrekken, en de zorgverlener ingeschakeld wordt als de patiënt dat nodig vindt.

Geslaagd

Kortom: wij kijken terug op een erg geslaagde, inspirerende en ontspannen avond. Ongetwijfeld heeft iedereen wel íets mee naar huis heeft genomen. Aan iedereen die er was: bedankt voor je aanwezigheid en bijdrage. 

Foto's

Zie hieronder de foto's voor een impressie. Er volgen nog meer foto's.