Dementiemonitor 2020! Help je mee?

Help om voor de belangen van mantelzorgers en hun naasten met dementie op te komen door zoveel mogelijk mantelzorgers van cliënten te wijzen op de Dementiemonitor. Dit kun je doen door deze flyer te verspreiden met de link naar de online vragenlijst erop of rechtstreeks naar de website te verwijzen (www.dementiemonitor.nl). De vragenlijst kan t/m 30 september 2020 worden ingevuld.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen we beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. Wat vinden mantelzorgers belangrijk? Hoe ervaren ze de zorg voor hun naasten? Deze en meer vragen stellen we mantelzorgers in de Dementiemonitor Mantelzorg. Voor goede resultaten is het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers de vragenlijst invullen. Helpt u mee?

Tweejaarlijks onderzoek

Iedere twee jaar houdt Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie. Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de zorg voor iemand met dementie kan meedoen.

De zorg voor mensen met dementie verbeteren

De uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg deelt Alzheimer Nederland met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en –verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken er gebruik van. Zo beïnvloedt Alzheimer Nederland beslissingen met als doel de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie te verbeteren.

Alvast bedankt voor je medewerking.