Coaching op Leefstijl (CooL)

Coaching op Leefstijl (CooL)

Het programma staat bekend onder de naam CooL (Coaching op Leefstijl) en bestaat uit individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten die worden aangeboden door een leefstijlcoach. Binnen het traject worden de achtergronden en oorzaken van ongezonde leefstijl samen met deelnemers besproken en vervolgens wordt een behandeltraject doorlopen. De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzamere verandering van de leefstijl. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energie en vitaliteit en ontspanning.

Wat doet een leefstijlcoach?

De leefstijlcoach is een professional die mensen begeleidt bij het nemen van de regie over hun gezondheid en welzijn. Doel is dat ze een leven kunnen leiden waar ze zich goed bij voelen, met alle mogelijkheden en beperkingen die ze hebben.

De leefstijlcoach gaat expliciet uit van de definitie van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld Huber, 2012).

Wat levert een leefstijlcoach op?

Deelnemers blijken na deelname aan het CooL programma meer te bewegen, minder te zitten en deelnemers zijn gezonder gaan eten. Extrinsieke motivatie is verminderd en intrinsieke motivatie ten aanzien van gezonder voedings- en beweeggedrag is versterkt. De gerapporteerde kwaliteit van leven is significant toegenomen bij de deelnemers. Daarnaast zijn de volwassen deelnemers gemiddeld 2,4 kilogram afgevallen na deelname, en dit gewichtsverlies bleef behouden tot twee jaar na de voormeting. In totaal bleek 61% van de deelnemers te zijn afgevallen op lange termijn; 29% had een gewichtsverlies van meer dan 5% en 44% had een gewichtsverlies van meer dan 2%. Deze resultaten zijn in lijn met eerdere studies naar in Nederland geïmplementeerde Gecombineerde Leefstijlinterventies, zoals de BeweegKuur.

Het programma Coaching op Leefstijl

Het programma duurt circa 8 maanden en bestaat uit:

  • Een individuele intake.
  • 2 groepssessies.
  • Een indivdueel gesprek
  • 4 groepssessies.
  • Een individueel gesprek.
  • 2 groepssessies.
  • Een individueel eindgesprek.

Als, na het doorlopen van het basisprogramma, blijkt dat extra begeleiding wenselijk is, kunnen deelnemers doorstromen naar een aanvullend programma.

Vergoeding Coaching op Leefstijl

In 2020 zit het programma in het basispakket. Patiënten betalen geen eigen bijdrage en het eigen risico wordt niet aangesproken. Lees hier meer over de contractering van leefstijlcoaches.

Meer weten?

Neem contact op met één van de leefstijlcoaches.

BijlageGrootte
PDF-pictogram GLI aanbieders jan 2022132.82 KB