Aanbod op maat

Wat kunnen we voor u betekenen? Allereerst zorgen dat we uw praktijksituatie kennen want dat is ons uitgangspunt. Wat gebeurt er al binnen uw praktijk op het gebied van zelfregie? Welke kansen zien medewerkers en/of patiënten? Door middel van een monitor brengen we dit in kaart. Vervolgens bekijken we samen met u welk vervolg u hieraan wilt geven.

Wat houdt de monitor in?

De monitor wordt uitgevoerd door Vilans en bestaat uit interviews met zorgverleners in de huisartsenpraktijk, patiënten en naasten. De vragen gaan over vijf thema’s:

 1. Zelf kunnen bepalen
 2. Duidelijke informatie
 3. Respect en begrip
 4. Professioneel
 5. Levensbreed

De resultaten koppelt Vilans terug in een kort rapport. U kunt hierin zien hoe uw praktijk ervoor staat op de vijf thema’s, in de ogen van de patiënt, de naaste en de zorgverlener. Daarnaast geeft de rapportage een korte samenvatting van de gesprekken per onderwerp en per groep. Vanuit dit totaalbeeld kunt u nadenken over welke stap(pen) u zou wil nemen in uw praktijk. Wij kunnen u ondersteunen in dit denkproces door samen een match te maken tussen de vervolgvraag en bestaande instrumenten/tools/trainingen. We kunnen u ook helpen bij het uitvoeren van de gekozen vervolgstappen.

Vervolgstappen

Concreet kunnen wij  bijvoorbeeld het volgende voor u betekenen:

 • Vervolgstappen nemen die aansluiten op de behoefte van de praktijk en van uw patiënten, door patiënten te betrekken bij het zoeken naar vervolgstappen;
 • Opstellen van een plan van aanpak;
 • Organiseren van een training(saanbod);
 • Ondersteunen bij het inzetten van (bestaande) instrumenten zoals:
 1. Groepscursussen voor patiënten gericht op leefstijl;
 2. Gebruik van NCSI: instrument voor consultvoorbereiding;
 3. Tips voor patiënteneducatie over aandoening;
 4. Ondersteuning bij het ozetten van wandelgroepen. (nationale diabetes challenge)

 

Meer weten?

Neem contact op met Mayke van der Hoff: m.vanderhoff@cihn.nl, tel. (024) 352 35 89