De ziektelastmeter COPD

De ziektelastmeter COPD is een gebruiksvriendelijk meetinstrument waarmee ziektelast op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en praktische manier kan worden aangegeven. Een ziektelastmeter multimorbiditeit is in de maak. Voorlopig is er alleen de ziektelastmeter COPD.

De ziektelastmeter werkt in verschillende stappen: 

  1. De patiënt vult een vragenlijst in. Daarmee wordt de ziektelast van de patiënt inzichtelijk;
  2. Als huisarts vul je extra informatie over de patiënt in, bijvoorbeeld de FEV1-waarden en het BMI;
  3. Hieruit volgt een lijst met scores die door een computerprogramma worden weergegeven in een overzichtelijke grafiek met 11 ballonnen. Deze ballonnen geven elk een specifiek domein weer, bijvoorbeeld vermoeidheid en longaanvallen. Ook geven de ballonnen met behulp van kleuren en hoogte aan welk domein aandacht verdient en op welke domeinen het relatief goed gaat;
  4. Door te klikken op de ballonnen, verschijnt er een behandeladvies om mee aan de slag te gaan;
  5. Je schrijft samen met de patiënt ook nog een persoonlijk behandeldoel op.

De ziektelastmeter is te gebruiken via NHG doc en via VIPlive is een vereenvoudigde versie te gebruiken ‘de COPD meter’.  

Wat levert de ziektelastmeter op?

  • Een gerichte behandeling met als doel de ziektelast van de patiënt te verlagen.
  • De kwaliteit van leven en ervaren kwaliteit van zorg van COPD-patiënten verbeteren. 
  • De ziektelastmeter betrekt de patiënt meer bij zijn of haar behandeling en geeft zowel de patiënt als de behandelaar meer grip op, en inzicht in, de situatie.

Ervaringen

De ziektelastmeter COPD wordt momenteel getest bij huisartsenpraktijk Milbergen. Hun eerste ervaringen hieruit: “De resultaten uit de ziektelastmeter leveren een ander gesprek op met de patiënt. Naast de technische aspecten komen nu ook andere onderwerpen op tafel.”

Ondersteuning door OCE Nijmegen

We zijn de ondersteuningsmogelijkheden voor de ziektelastmeter aan het uitwerken. Heb je hier interesse voor geef dit dan aan bij Anja van der Poel: a.vanderpoel@cihn.nl.

Meer informatie

Meer weten?

Mail naar OCE Nijmegen, ocenijmegen@cihn.nl of bel 024 - 352 35 81.