Welke huisarts / POH / doktersassistente wil zich wat extra inzetten voor de stoppen-met-rokenzorg in Nijmegen?

Marieke Helmus, verslavingsarts en adviseur tabaksverslaving heeft vanuit de gemeente Nijmegen de opdracht (2020-2021) om samen met de wijk en zorgorganisaties het stoppen-met-roken zorgpad te verbeteren. CWZ (longartsen) willen hierin het voortouw nemen. Het doel is dat met name ook mensen met een lage sociaal economische status kunnen stoppen met roken en we zo de gezondheidsverschillen in de regio verkleinen. Roken is voor 30% verantwoordelijk voor de gezondheidsverschillen. Marieke Helmus heeft 5 vragen voor de leden van de OCE Nijmegen:

  1. Met wie kan zij een half uur bellen (of eventueel langskomen/meelopen) om de ervaringen rondom stoppen met rokenzorg te horen (wat gaat er goed, wat kan beter)?
  2. Wie heeft goede ideeën over de digitale plek waar het stoppen met rokenzorg-aanbod lokaal te vinden zou moeten zijn (sociale kaart voor inwoners en netwerkkaart voor professionals)?
  3. Zijn er specifieke scholingsbehoeften rondom tabaksverslavingsbehandeling (bijv. farmaco)? 
  4. Welke huisartspraktijk wil meedoen aan de pilot lokale zorgpaden van Trimbos? Marieke Helmus zou hier graag vanuit Nijmegen aan meedoen. CWZ, Radboudumc, Iriszorg willen al aansluiten: we hebben één huisartspraktijk nodig om te bekijken hoe bijv warme overdracht, aansluiting met welzijnsteams en regie behandelaar schap voor de 1e lijn het beste vormgegeven kan worden.
  5. Wie wil over het rookvrij maken en over het stoppen-met-roken aanbod in jouw praktijk wat vragen beantwoorden in deze enquête (samenwerking Radboudumc)?

Je antwoord kan naar: m.helmus@pharos.nl of 06 45097014 (ma, di, do, vakantie 17 -31 juli).