De NCSI multimorbiditeit methode

De NCSI multimorbiditeit methode is een digitale vragenlijst die de patiënt thuis invult. Verschillende domeinen van de gezondheid worden geïnventariseerd. Aanvullende medische gegevens zoals longfunctieparameters of HbA1c-waarden kun je via de webapplicatie eenvoudig toevoegen.

De resultaten worden verwerkt in een PatiëntenProfielKaart. Hierin worden alle klachten en beperkingen visueel weergegeven.

Aan de hand van de patientprofielkaart gaat de praktijkondersteuner (POH) of huisarts het gesprek aan met de patiënt.

Update NCSI

De NCSI heeft een aantal wijzigingen doorgemaakt. O.b.v. ervaringen van zorgverleners en patiënten. De vragenlijst is o.a. aangepast op taalgebruik, zodat deze ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bruikbaar is. 

Wat levert de NCSI op?

Er komt meer inzicht in de integrale gezondheid van de patiënt, bij zowel de patiënt als de zorgverlener. Door dit inzicht is de patiënt beter in staat om doelen te stellen. 

Ervaringen van zorgverleners

  • ‘De NCSI geeft een completer beeld van de patiënt, klachten worden breder uitgediept. Je bespreekt andere onderwerpen dan normaal’
  • ‘Het is een leuke manier om gesprek aan te knopen’
  • ‘De NCSI leidt tot meer zelfregie bij de patiënt’.

Ondersteuning door OCE Nijmegen

Training

Wij bieden de praktijkondersteuner een training in het gebruik van de NCSI. Deze training beslaat twee maal 3 uur. Wij bieden casuistiekbijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en knelpunten te bespreken.

Digitale tool

We verzorgen en bekostigen de licentie voor het gebruik van de digitale omgeving waarin de NCSI kan worden ingevuld en waar de resultaten kunnen worden opgehaald.

Meer weten?

Mail naar OCE Nijmegen, ocenijmegen@cihn.nl of bel 024 - 352 35 81.

We organiseren na de zomer laagdrempelige online meetings over persoonsgerichte zorg en over de ondersteuning die we bieden. We verzorgen dan een inhoudelijke presentatie en onze projectleider en ketenzorgcoördinator zitten dan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Houd voor de data de website en de nieuwsbrief in de gaten.