Welkom OCE Nijmegen staat sterk in de eerste lijn. Ga verder >
Bent U een patiënt? OCE Nijmegen organiseert chronische eerstelijnszorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg voor patiënten in de regio Nijmegen. Heeft u vragen over de behandeling van uw ziekte of vragen over een gezonde leefstijl? Ga verder >
Bent u een zorgverlener? OCE Nijmegen biedt aangesloten huisartsen en professionals faciliteiten om de eerstelijnszorg te versterken door bijvoorbeeld zorgprogramma’s, scholing en ICT-oplossingen. Meer weten over onze mogelijkheden? Ga verder >

Nieuws

Effectonderzoek gedragsactivatie depressieve ouderen

Levert u patiënten aan?                      In samenwerking met OCE Nijmegen is de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van Radboudumc deze zomer een belangrijk onderzoek gestart. Doel van het onderzoek ‘Beatdep 65’  is de zorg van 65-plussers met depressieve klachten te verbeteren. Specifiek wordt het effect van gedragsactivatie door de POH-GGZ onderzocht op deze ouderen. In het algemeen zijn depressieve ouderen somber en hebben zij de neiging zich terug te trekken.

Jaarverslag 2015 beschikbaar!

2015 was meer dan een prima jaar voor OCE Nijmegen; de zorgprogramma's gingen goed en we waren in staat verder uit te breiden, onder andere met Primaire Preventie en Dementie. 2015 was ook het jaar met veel aandacht voor 'zelfregie' in de zorgprogramma's, waar we op dit moment ook nog volop mee bezig zijn. Bij dochterorganisatie OCE Praktijkondersteuning  was  de positieve evaluatie van de pilot 'POH-GGZ in het sociaal wijkteam' een mooi hoogtepunt van 2015. Meer weten?

Uitgelicht

Zelfregie - Samen aan zet

Zelfregie - Samen aan zet

OCE Nijmegen vindt zelfregie erg belangrijk. En dus gaan we ermee aan de slag. Dit doen we vanuit de benadering van gezondheid i.p.v. ziekte volgens de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber: “Gezondheid is het vermogen je aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”.[1]

Wat is een POH-GGZ?

Wat is een POH-GGZ?

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) biedt zorginhoudelijke ondersteuning aan patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Denk hierbij aan o.a. depressieve of angstklachten, stress, rouwverwerking, burn-out en relatieproblemen.